Nieuws 2022

Nieuwsbrief Implementatie 4 oktober

Inhoud: Implementatiedag over mogelijkheden en moeilijkheden Omgevingswet Update Route 2022 en Hoofdroute 2022 Nieuwsbrief Implementatie voortaan wekelijks Marlon Boeve hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling Webinar kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet Milieueffecten opwekken zon- en windenergie in Zuid-Holland goed in beeld Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen Nieuws voor gemeenten Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl Blijf op de hoogte met IPLO Nieuws

Voorstel: grenswaarde asbestvezels naar beneden in de EU

De Europese Unie heeft voorgesteld de grenswaarde van asbestvezels waaraan werknemers mogen worden blootgesteld te verlagen tot maximaal 0,01 asbestvezel per kubieke centimeter ruimtelucht.

Validatie opmaak toelichtingen bij toepasbare regels uitgesteld

De validatie voor de opmaak van de toelichtingen bij toepasbare regels is uitgesteld tot na de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit hebben we besloten met het oog op de hoeveelheid lopende en voorziene werkzaamheden.

De invloed van duurzaam bouwen op brandveiligheid

Klimaatverandering, de energiezuinigheid en het streven naar duurzaamheid spelen een steeds grotere rol in de bouwmethoden en de bouwmaterialen die in Nederland worden gebruikt. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied? Welke invloed hebben nieuwe bouwmethoden en bouwmaterialen op de bouwkundige brandveiligheid van gebouwen? De laatste inzichten zijn samengebracht in een nieuwe publicatie

Kamerbrief over rapporten versnelling van rechtsbescherming in omgevingsrecht

Minister De Jonge ( Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de rapporten aan van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) over versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht.

Instructieregel Rijk over categorieën woningbouw

De gemeente kan in het omgevingsplan percentages aanwijzen voor specifieke woningbouwcategorieën zodat woningen worden gebouwd voor doelgroepen waarvoor de markt onvoldoende bouwt. De instructieregel woningbouwcategorieën maakt het mogelijk regels te stellen voor sociale huur- en koopwoningen, woningen voor middenhuur en woningen in particulier opdrachtgeverschap.

Omgevingsloket online niet beschikbaar op 1 oktober 2022

Op zaterdag 1 oktober is Omgevingsloket online (OLO) de hele dag niet beschikbaar. Er vindt die dag onderhoud plaats.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 6 2022

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 6 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

MPG van nieuwbouw verlagen met isolatiemateriaal

Met de registratie van bouwmaterialen in de Nationale Milieudatabase kunnen architecten, adviseurs en projectontwikkelaars makkelijker milieuvriendelijke keuzes maken. Daarmee is de milieuprestatie van een gebouw goed te berekenen en kan de milieubelasting van een gebouw effectief omlaag gaan. Dat geldt nu ook voor negen Kooltherm isolatieproducten.

Voorlichtingsmateriaal houtstook 2022/2023 beschikbaar

Gemeenten kunnen nu het voorlichtingsmateriaal houtstook 2022/2023 downloaden. De voorlichting richt zich op eigenaren van een open haard, kachel of vuurkorf.

Nieuwsbrief Implementatie 20 september

Inhoud: Project IKT deelt ervaringen 8e Implementatiedag Omgevingswet: informatie, samenwerken en ontmoeting Pre-programma Dag van de Omgevingswet 2022 Podcast: Een groene revolutie op de daken Oefenen Nieuws voor gemeenten Bijeenkomsten

Geconsolideerde teksten Omgevingswet regelmatig vernieuwd

De teksten van de Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, besluit bouwwerken leefomgeving en de Omgevingsregeling worden nog regelmatig gewijzigd. Het Informatiepunt Leefomgeving verwerkt deze wijzigingen in de geconsolideerde teksten.

Omgevingswet: Eerste Kamer worstelt met informatie De Jonge

De Eerste Kamer worstelt met de beperkte informatie die ze krijgt van minister De Jonge over het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De eerste testresultaten zijn ronduit mager. Zijn toezegging om de opzet van een enquête te delen, kwam de minister niet na.

Beantwoording Kamervragen over een beslisnota

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over een beslisnota over de Omgevingswet, De vragen zijn van het Eerste Kamerlid Faber – van de Klashorst (PVV). Een afschrift van deze brief is ook aan de Tweede Kamer gezonden.

Handreiking tiny houses

Handreiking tiny houses: Een praktische gids voor de technische toets aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Steeds meer gemeenten krijgen te maken met initiatieven voor tiny houses. Deze kleine, vaak semi-mobiele miniwoningen moeten volgens de bouwregelgeving wel ‘gewoon’ voldoen aan de bouwregels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving voor de gebruiksfunctie 'wonen’. Maar dat levert soms nog wel wat uitdagingen op en laat ook zien dat niet alle onderdelen van onze bouwregelgeving zijn ontwikkeld voor dit type woningen.