Hugo de Jonge, De nieuwe minister van BWT

Het nieuwe kabinet is geïnstalleerd en naast veel nieuwe ministers zijn er ook nieuwe ministeries. Lang werd er gesproken over de terugkeer van het ministerie van VROM. Dit is niet helemaal gelukt. Het is het ministerie van VRO geworden. Milieu in brede zin lijkt meer te zijn onderverdeeld en wordt deels Klimaat en Energie met minister Rob Jetten, maar valt ook deels onder Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit met minister Henk Staghouwer en Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK). en nog een vierde minister voor natuur en Stikstof Christianne van der Wal. 

Het bouw- en Woningtoezicht waar het uiteraard veel over bouwregelgeving maar ook de Omgevingswet gaat komt onder Hugo de Jong te vallen.
De afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit waar de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht het meest mee te maken heeft komt hiermee onder het ministerie van VRO. 

Taken Minister Hugo De Jong

  • Volkshuisvesting: Bouwen en Wonen
  • Volkshuisvestingsfonds - Huur (onder andere huurbeleid, huurtoeslag) - Dienst Huurcommissie
  • Ruimtelijke Ordening (inclusief structuurvisie en nationale omgevingsvisie)
  • Omgevingswet, Crisis- en Herstelwet, Wet ruimtelijke ordening
  • Bouwbesluit - Kadaster
  • Rijksvastgoedbedrijf
  • Regie ruimtelijk beleid
  • Verduurzaming gebouwde omgeving
  • Programma leefbare en veilige wijken

Bron: VBWTN 18-01-2022