Lijst van vragen inzake voortgang Omgevingswet december 2021 (Kamerstuk 33118-209)

Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn)

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over brief van  de voormalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 14 december 2021 inzake de Voortgang Omgevingswet december 2021 (33118, nr. 209).

Documenten: Lijst van vragen inzake voortgang Omgevingswet december 2021 (Kamerstuk 33118-209)

Gerelateerde documente: Brief regering:  "Voortgang Omgevingswet december 2021"

Bron: Tweede Kamer 27-01-2022

Auteur: redactie bwtinfo

Thema's: Omgevingswet Wetgeving en Vergunningen

Tags: Omgevingswet