Modelverordening leges geactualiseerd

Wij hebben de modelverordening leges geüpdatet in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie. Over de meeste wijzigingen hebben wij eerder afzonderlijk bericht.

De wijzigingen zijn het gevolg van:

  • de Wet elektronische publicaties (wijziging Gemeentewet en Bekendmakingswet),
  • de Wet open overheid (toelichting over kopieprijzen)
  • de Huisvestingswet 2014 (verhuurvergunning opkoopbescherming)
  • wijziging van de maximumtarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen voor 2022

Meer informatie

De geconsolideerde tekst van de modelverordening (met de bijbehorende toelichting) is te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving

Bron: VNG 20-01-2022

Thema's: Organisatie BWT

Tags: Leges