Nieuwe wetten en regelgeving per 1 januari 2022

Wij hebben al eerder berichten geplaatst over de nieuwe wet- en regelgeving die per 1 januari in werking treedt, maar hierbij ook nog het officiële bericht vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met alle wijzigingen in wet- en regelgeving vanuit dit ministerie op het gebied van wonen en verduurzaming.

Verduurzaming van woningen

Subsidiepercentage ISDE en SEEH verhoogd

Vanaf 1 januari 2022 wordt de subsidie bij twee verduurzamingsmaatregelen voor woningen verhoogd. Woningeigenaren en VvE’s krijgen dan in plaats van zo’n 20% ongeveer 30% terug op hun investering. De subsidie kan besteed worden aan twee isolatiemaatregelen of een combinatie van een isolatiemaatregel met een (hybride warmtepomp).

Kijk voor meer informatie over subsidies voor verduurzaming op de website van Milieu Centraal

Kijk voor meer informatie over ISDE voor woningeigenaren op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Kijk voor meer informatie over SEEH voor VvE’s op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Nieuwe subsidie voor verduurzaming en onderhoud van huurwoningen

Vanaf 2022 is jaarlijks € 40 miljoen beschikbaar voor verhuurders van gereguleerde huurwoningen die hun woning verduurzamen door middel van investeringen of onderhoud, met een maximum van 50 woningen. Met de Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) kunnen zij ondanks de lagere huuropbrengsten door de huurbevriezing blijven investeren. Huurders profiteren van een betere woonkwaliteit. De regeling treedt naar verwachting per 1 maart 2022 in werking.

Kijk voor meer informatie op de website van de Tweede Kamer.

Meer aftrek voor milieuvriendelijke investeringen

Het kabinet verhoogt vanaf 1 januari 2022 de aftrekpercentages voor milieuvriendelijke investeringen. Het wordt daarmee aantrekkelijker voor organisaties om te investeren in duurzaamheid. De milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt per 2022 verhoogd naar drie aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 27%, 36% en 45%. Op de Milieulijst staat aangegeven welk percentage geldt voor welk bedrijfsmiddel.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Energielabel noemen bij verkoop en verhuur woning

Per 1 januari 2022 moeten verkopers en verhuurders bij de verkoop of verhuur van hun woning of gebouw het energielabel ook tonen in advertenties (bijvoorbeeld via Funda of de makelaar). De tijdelijke opschorting van de handhaving op deze zogeheten advertentieplicht komt daarmee te vervallen.

Kijk voor meer informatie op de website van ILT .

Bouwregelgeving

Rookmelders worden verplicht

Vanaf 1 juli 2022 gaat het verplicht worden om op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder te hangen. Deze verplichting gold al voor nieuwbouw, maar vanaf volgend jaar gaat het ook voor woningeigenaren in bestaande woningen gelden.

Lees meer in dit bericht

Wet op Kwaliteitsborging

Vanaf 1 juli 2022 gaat ook de Wet op Kwaliteitsborging, tegelijk met de Omgevingswet, in. Voor bouwen en verbouwen moet vanaf dan een zogenoemde kwaliteitsborger ingeschakeld worden. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeterd worden door minder bouwfouten en gebreken. Bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. Ook hoeven bouwbedrijven minder kosten te maken voor het herstel van bouwfouten.

Kijk voor meer informatie op de website van stichting IBK

Bron: Min. BZK 10-01-2022