Nieuws oktober 2022

Kamerbrief over wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 oktober 2022 een brief gestuurd naar de Tweede Kamer in verband met voorgenomen wijzigingen in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Nieuwsbrief Implementatie 25 oktober

Inhoud: Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 ter consultatie Oefenen Bijeenkomsten Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur

Renovatiestandaard: nieuwe stap vooruit

Wat is het een bizarre tijd. Werken aan de energietransitie in de gebouwde omgeving is schaken op drie borden tegelijk: de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn. En dan wil je eigenlijk ook nog terugkijken, om trots te zijn op wat er is gebeurd, en erover communiceren. Lees de driedelige blog van Duurzaam Gebouwd-expert Selina Roskam (beleidsmedewerker ministerie BZK en jurylid ABN AMRO Duurzame 50

Fotoalbum en aftermovie jaarcongres 2022

Het jaarcongres was weer een succes en voor de deelnemers is nu ook het fotoalbum en de aftermovie gepubliceerd op onze site.

Kamerbrief bij ontwerpbesluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving, vanwege de actualisatie van de energiebesparingsplicht. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen

Antwoorden op Kamervragen over dreigend uitstel Omgevingswet na negatief ICT-advies

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Vijfde keer uitstel Omgevingswet dreigt na negatief ICT-advies'.

Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Werkvloer wil nieuw uitstel Omgevingswet’

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Werkvloer wil nieuw uitstel Omgevingswet’

Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van gebouwen, de aanscherping van de schileisen van tijdelijke woningen en enkele andere onderwerpen.

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 in consultatie

Vandaag, 20 oktober, start de internetconsultatie van het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023. Iedereen die dat wil, kan tot en met 17 november 2022 reageren op het concept van dit verzamelbesluit.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 7 2022

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 7 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwsbrief Implementatie 18 oktober

Inhoud: Invoering van de Omgevingswet uitgesteld Oefenen Klikdemo: Oefenen met het Omgevingsloket Webinar Kostenverhaal en financiële bijdragen Masterclasses Instrumentarium Omgevingsplan Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

Minister De Jonge heeft via een voortgangsbrief de Eerste Kamer geïnformeerd over uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet. We hebben met de minister en de bevoegde gezagen de voor- en nadelen van de mogelijke scenario’s besproken, wat heeft geleid tot de conclusie dat nog iets meer tijd nodig i

Kamerbrief over voortgang Omgevingswet oktober 2022

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de voortgang van de Omgevingswet. Hij stuurt voortgangsinformatie, beleidsreacties en diverse extern uitgevoerde rapporten mee.

Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023.

Routewijzer houtstook en overlast gepubliceerd

De Routewijzer houtstook en overlast is een hulpmiddel dat overheden handvatten biedt om uitstoot of overlast van houtstook door particulieren aan te pakken.

DigiDare Award 2022 naar Gemeente Rotterdam

Vergunningscontroleservice krijgt voorkeur van het publiek De Vergunningscontroleservice (VCS) van Gemeente Rotterdam heeft DigiDare Award 2022 in de wacht gesleept. Tijdens een spannende finale op de D-Day, waarin Rolf Jonker van de gemeente Rotterdam het opneemt tegen de andere finalisten Jakko Heinen van BIM-Connected en Jeroen Mackaij van SPIE, blijkt de Vergunningscontroleservice de publieksfavoriet

Nieuwsbrief 14 oktober 2022

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Advies Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft het Adviescollege ICT-toetsing verzocht opnieuw een advies uit te brengen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Gevraagd is op twee aspecten de belangrijkste risico’s in beeld te brengen:

Nieuwsbrief Implementatie van 11 oktober 2022

Inhoud: Tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) Oefenen met het Omgevingsloket Vergunningcheck voor bouwen in het Omgevingsloket compleet Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor gemeenten Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur Nieuw op iplo.nl

De presentaties van het BWT jaarcongres 2022 staan live

De presentaties staan live. Voor de mensen die er niet bij waren staat er bij iedere presentatie een korte samenvatting.

Vergunningcheck voor bouwen in het Omgevingsloket compleet

De vragen voor de technische bouwactiviteit zijn vanaf nu ook beschikbaar op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Omgevingsloket. De vragen voor de omgevingsplanactiviteit waren al beschikbaar. De vergunningcheck voor bouwen in het Omgevingsloket is hiermee compleet.

Kamerbrief planning voortgangsbrief Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) deelt de planning voor de toegezegde voortgangsbrief over de Omgevingswet met de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Omgevingsloket online niet beschikbaar op 15 oktober 2022

Op zaterdag 15 oktober is Omgevingsloket online (OLO) de hele dag niet beschikbaar. Er vindt die dag onderhoud plaa

Nieuwsbrief Implementatie 4 oktober

Inhoud: Implementatiedag over mogelijkheden en moeilijkheden Omgevingswet Update Route 2022 en Hoofdroute 2022 Nieuwsbrief Implementatie voortaan wekelijks Marlon Boeve hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling Webinar kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet Milieueffecten opwekken zon- en windenergie in Zuid-Holland goed in beeld Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen Nieuws voor gemeenten Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl Blijf op de hoogte met IPLO Nieuws

Voorstel: grenswaarde asbestvezels naar beneden in de EU

De Europese Unie heeft voorgesteld de grenswaarde van asbestvezels waaraan werknemers mogen worden blootgesteld te verlagen tot maximaal 0,01 asbestvezel per kubieke centimeter ruimtelucht.

Validatie opmaak toelichtingen bij toepasbare regels uitgesteld

De validatie voor de opmaak van de toelichtingen bij toepasbare regels is uitgesteld tot na de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit hebben we besloten met het oog op de hoeveelheid lopende en voorziene werkzaamheden.

De invloed van duurzaam bouwen op brandveiligheid

Klimaatverandering, de energiezuinigheid en het streven naar duurzaamheid spelen een steeds grotere rol in de bouwmethoden en de bouwmaterialen die in Nederland worden gebruikt. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied? Welke invloed hebben nieuwe bouwmethoden en bouwmaterialen op de bouwkundige brandveiligheid van gebouwen? De laatste inzichten zijn samengebracht in een nieuwe publicatie