De invloed van duurzaam bouwen op brandveiligheid

Klimaatverandering, de energiezuinigheid en het streven naar duurzaamheid spelen een steeds grotere rol in de bouwmethoden en de bouwmaterialen die in Nederland worden gebruikt. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied? Welke invloed hebben nieuwe bouwmethoden en bouwmaterialen op de bouwkundige brandveiligheid van gebouwen? De laatste inzichten zijn samengebracht in een nieuwe publicatie.

Voor deze publicatie voerden onderzoekers van NIPV een literatuurstudie uit. Ook werd informatie ingewonnen bij deskundigen en andere betrokkenen, zoals projectontwikkelaars, ontwerpers, bouwers, adviseurs en medewerkers van veiligheidsregio’s.

Voor wie?

De publicatie is bedoeld voor brandveiligheidsadviseurs van veiligheidsregio’s. De uitgave geeft hun meer inzicht in de bouwkundige brandveiligheid van nieuwe materialen en methoden die gebruikt (zullen) worden als gevolg van ontwikkelingen rondom duurzaam bouwen, energiezuinigheid en klimaatadaptatie.

Inhoud publicatie

De uitgave besteedt aandacht aan:

  • de ontwikkelingen rond duurzaam, energiezuinig, circulair en klimaatadaptief bouwen
  • de manier waarop deze ontwikkelingen zijn terug te vinden in bouwmethoden en materiaalgebruik
  • de invloed van deze ontwikkelingen op de bouwkundige brandveiligheid, de brandveiligheidsrisico’s en mogelijke preventieve oplossingen daarvoor
  • enkele voorbeelden van bouwprojecten, met de nadruk op die aspecten die van invloed zijn op de bouwkundige brandveiligheid.

Constateringen

De onderzoekers concluderen dat er nog veel onbekend is over hoe nieuwe en innovatieve materialen zich precies zullen gedragen wanneer ze betrokken raken bij brand. Verder constateren zij dat de huidige normen en testmethoden vaak zijn gebaseerd op traditionele toepassingen en bouwwijzen en niet altijd zijn toegesneden op nieuwe en innovatieve materialen. Ook kunnen elementen zijn toegevoegd (beplanting/vergroening van gevels) die buiten de scope van het Bouwbesluit vallen, maar wel van invloed zijn op de brandveiligheid. Wel is het mogelijk om met de juiste preventieve voorzieningen de brandveiligheidsrisico’s te beperken en duurzame gebouwen brandveilig te maken.

Meer informatie

Download het rapport op de onderzoekspagina Duurzaam bouwen en brandveiligheid.

Bron: NIPV 04-10-2022