Kamerbrief bij ontwerpbesluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving, vanwege de actualisatie van de energiebesparingsplicht. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen

PDF document Download:Kamerbrief bij ontwerpbesluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht (78.55 KB) PDF document Download:Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht (330.99 KB)
Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege de actualisatie van de energiebesparingsplicht voor utiliteitsgebouwen en enkele andere wijzigingen.
PDF document Download:Beslisnota bij Kamerbrief ontwerpbesluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplich (112.45 KB)
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Bron: Rijksoverheid 24-10-2022