Kamerbrief over wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 oktober 2022 een brief gestuurd naar de Tweede Kamer in verband met voorgenomen wijzigingen in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

De wijzigingen zijn onderdeel van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de modernisering van het asbeststelsel alsmede enkele technische wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Met de kamerbrief zijn twee bijlagen meegestuurd:

  • de volledige versie van het Ontwerpbesluit wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving;
  • de Beslisnota over wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Deze voorlegging biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de in het ontwerpbesluit opgenomen wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Zowel de Kamerbrief als de bijlagen zijn te downloaden via de website van de Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid 25-10-2022