Kamerbrief over voortgang Omgevingswet oktober 2022

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de voortgang van de Omgevingswet. Hij stuurt voortgangsinformatie, beleidsreacties en diverse extern uitgevoerde rapporten mee.

PDF document Download:Kamerbrief over voortgang Omgevingswet oktober 2022 (322.52 KB) PDF document Download:Toelichting stand van zaken bij de voortgangsbrief implementatie Omgevingswet (326.77 KB) PDF document Download:Beleidsreactie op adviezen Ac-ICT over Digitaal Stelsel Omgevingswet (172.83 KB) PDF document Download:Beleidsreactie op Indringend Ketentesten 2 (IKT) (136.05 KB) PDF document Download:IKT Fase 2 rapportage (689.44 KB) PDF document Download:Beleidsreactie Enquête over de stand van zaken in de uitvoeringspraktijk (80.57 KB) PDF document Download:Reactie en duiding enquête door de koepels (147.37 KB) PDF document Download:Enquête uitvoeringspraktijk Omgevingswet (8.38 MB)
Een enquête met als doel goed zicht te krijgen op de stand van zaken bij de uitvoeringspraktijk van de Omgevingswet op een zodanige wijze dat de uitvoering zo min mogelijk wordt belast.
PDF document Download:Voorbeelden situaties serviceketen (102.23 KB)
De serviceketen helpt burgers en bedrijven bij het gebruik van het Omgevingsloket te ondersteunen. Dit direct of via de ambtenaren en adviseurs die met hun vergunningen en plannen bezig zijn. Het gaat daarbij om het beantwoorden van vragen over processen, digitalisering en de wet zelf.
PDF document Download:Statusoverzicht Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor MKB-toets – september 2022 (584.03 KB)
Dit statusoverzicht is als factsheet vormgegeven. De inhoud van dit statusoverzicht, en de lijst met nog openstaande vragen, opmerkingen en nog te realiseren zaken die in dit statusoverzicht zijn samengevat, zijn besproken met de vertegenwoordigers van de branches die zijn betrokken bij de MKB-toetsperiode.
PDF document Download:Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie - Voortgangsoverzicht augustus 2022 (1.65 MB)
Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren.
PDF document Download:Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie - Voortgangsoverzicht september 2022 (761.08 KB)
Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren.
PDF document Download:Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Omgevingswet oktober 2022 (132.19 KB)
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Bron: Rijksoverheid 17-10-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet