Nieuwsbrief Implementatie van 11 oktober 2022

Tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM)  
 
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt bij het werken volgens de Omgevingswet. Er zijn tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) voor organisaties die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van lokale of landelijke onderdelen van het DSO. Deze vangnetten zorgen ervoor dat deze organisaties de belangrijkste uitvoeringsprocessen kunnen blijven uitvoeren, totdat ze het DSO wel kunnen gebruiken. Op onze website vindt u een overzicht van beschikbare TAM en van TAM die in voorbereiding zijn. 

Oefenen met het Omgevingsloket
 
Om de basis van het Omgevingsloket te leren kennen, kunt u op 12 of 24 oktober een klikdemo in het Omgevingsloket volgen. In deze online sessie nemen we u stap voor stap mee in een vergunningcheck en dient u een vergunningaanvraag in. Dit doet u aan de hand van een praktische casus. Ook leert u op te zoeken welke regels waar gelden.
 
Aanmelden klikdemo

Vergunningcheck voor bouwen in het Omgevingsloket compleet  
 
De vragen voor de technische bouwactiviteit zijn vanaf nu ook beschikbaar op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Omgevingsloket. De vragen voor de omgevingsplanactiviteit waren al beschikbaar. De vergunningcheck voor bouwen in het Omgevingsloket is hiermee compleet.

Lees meer in het nieuwsbericht.
 
Informatie over de Lessons Learned-bijeenkomst werkplaatsen op 25 oktober
 
Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  
 
Nieuw overzicht veranderingen werkzaamheden
Er is een nieuw overzicht veranderingen werkzaamheden, trefwoorden en gerelateerde werkzaamheden (versie september 2022) in het DSO. In het overzicht ziet u alle veranderingen die gelden vanaf 1 oktober 2022. U kunt dit overzicht gebruiken als u toepasbare regels maakt en daarvoor werkzaamheden en activiteiten koppelt.
 
Nieuws voor gemeenten  
 
Handreiking 'milieuleges’ Omgevingswet gepubliceerd
Omgevingsdienst NL heeft twee handreikingen opgesteld over leges en milieubelastende activiteiten (mba), geldig vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een voor de gevallen waarin gemeenten bevoegd gezag zijn (niet-complexe mba) en een waarvoor de provincies bevoegd gezag zijn (complexe mba).

Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars  
 
Leveranciersdag
Het leveranciersoverleg is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De volgende leveranciersdag DSO is op 25 oktober 2022. Het programma wordt een week van tevoren gepubliceerd. Dan kunt u zich ook aanmelden voor het overleg.
 
Bijeenkomsten  
 
11 oktober: Masterclasses Instrumentarium Omgevingsplan
12 oktober: Klikdemo: Oefenen met het Omgevingsloket
13 oktober: Webinar kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet
13 oktober: VNG-webinar Zelf een IKT starten: hoe doe je dat?
13 oktober: Landelijke m.e.r.-dag: Samen naar de toekomst
18 oktober: Online sessie Hulp bij vergunningcheck voor activiteiten Omgevingsloket (start 2e serie)
25 oktober: Bijeenkomst lessons learned werkplaatsen
24 oktober: Klikdemo: Oefenen met het Omgevingsloket
25 oktober: Leveranciersdag
3 november: VNG-webinar Samenwerken onder de Omgevingswet
Meer bijeenkomsten vindt u in de evenementenagenda op onze website.
 
EVENEMENTENAGENDA
 

Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur  
 
Elke dinsdag beantwoorden inhouds­deskundigen tijdens het Spreekuur Omgevingswet uw vragen over het DSO en toepasbare regels.

Nieuw op iplo.nl  
 
IPLO Nieuws bevat informatie over de leefomgeving en de Omgevingswet, zoals antwoorden op vragen, interviews, achtergrondartikelen en nieuws van iplo.nl. In IPLO Nieuws van oktober 2022 onder andere een artikel over de milieu­effect­rapportage en de Omgevingswet en informatie over geconsolideerde teksten van de Omgevingswet.

Lees IPLO Nieuws van oktober 2022.
 

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 11-10-2022