Omgevingsloket online niet beschikbaar op 15 oktober 2022

Op zaterdag 15 oktober is Omgevingsloket online (OLO) de hele dag niet beschikbaar. Er vindt die dag onderhoud plaats.

De oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) is niet beschikbaar op woensdag 12 oktober.

In de periode tot 1 januari 2023 zijn er een aantal technische wijzigingen in OLO. Dit is onder andere nodig om de beveiliging en performance van het OLO te verbeteren. Deze veranderingen zijn niet direct zichtbaar voor gebruikers. Daarnaast wordt OLO aangepast op de komst van de Omgevingswet.

Bericht verspreiden

Kunt u dit bericht ook verspreiden naar uw collega's van het klantcontactcentrum, vergunningverlening en ICT?

Meer informatie over de wijzigingen

Bron: Mailing Omgevingsloket online 10-10-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO