Routewijzer houtstook en overlast gepubliceerd

De Routewijzer houtstook en overlast is een hulpmiddel dat overheden handvatten biedt om uitstoot of overlast van houtstook door particulieren aan te pakken.

De Routewijzer beschrijft 3 routes, die elkaar kunnen aanvullen en versterken:

  • een wijkgerichte ‘zachte’, preventieve aanpak
  • de aanpak van ernstige overlastsituaties waarover de gemeente klachten ontvangt
  • een aanpak met lokale regels om de luchtkwaliteit te verbeteren, overlast te verminderen en de handhaving bij overlastsituaties te vereenvoudigen

Ga direct naar de Routewijzer houtstook en overlast.

Gezamenlijk product

De Routewijzer is opgesteld door een werkgroep waarin deelnemers hun ervaringen en kennis hebben gedeeld en waarin zij hebben onderzocht wat een gemeente kan doen om houtstook overlast te verminderen. Het is een gezamenlijk product van verschillende overheden en onderzoeksinstellingen.

Meer informatie

U leest meer over houtstook op de volgende pagina's:

Bron: Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) 14-10-2022