Validatie opmaak toelichtingen bij toepasbare regels uitgesteld

De validatie voor de opmaak van de toelichtingen bij toepasbare regels is uitgesteld tot na de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit hebben we besloten met het oog op de hoeveelheid lopende en voorziene werkzaamheden.

In augustus is de validatie voor de opmaak van de toelichtingen in de Standaard toepasbare regels (STTR) aangekondigd. De aanleiding voor deze extra controle was om ervoor te zorgen dat de toelichtingen zoveel mogelijk in passende opmaak online beschikbaar komen. De implementatie hiervan was voorzien voor begin oktober.

Lopende en voorziene werkzaamheden

Het uitbrengen van de validatie onder de nieuwe versie STTR 2.0.0 brengt echter veel extra werk voor alle betrokken partijen mee. Met het oog op de hoeveelheid lopende en voorziene werkzaamheden, hebben we daarom besloten om de validatie voor de opmaak van toelichtingen uit te stellen tot na de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Meer informatie

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 04-10-2022