Vergunningcheck voor bouwen in het Omgevingsloket compleet

De vragen voor de technische bouwactiviteit zijn vanaf nu ook beschikbaar op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Omgevingsloket. De vragen voor de omgevingsplanactiviteit waren al beschikbaar. De vergunningcheck voor bouwen in het Omgevingsloket is hiermee compleet.

Met de Omgevingswet worden de regels voor bouwen gescheiden in ruimtelijke en technische regels. Er zijn voor bouwen daarom 2 activiteiten: de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk. In de Vergunningcheck van het Omgevingsloket beantwoorden initiatiefnemers vragen over beide activiteiten.

Vragen technische bouwactiviteit

De vragen van de technische bouwactiviteit gaan over de technische bouwkwaliteit. Bijvoorbeeld over de constructieve veiligheid van een bouwwerk. De regels voor deze activiteit zijn rijksregels. Deze regels staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Vragen omgevingsplanactiviteit

De vragen van de omgevingsplanactiviteit gaan over het ruimtelijk bouwen en het gebruiken van een bouwwerk. Bijvoorbeeld over de bouwhoogte en het bebouwingspercentage. Of over het uiterlijk van een bouwwerk (welstand). Dit zijn regels van de gemeente. Een deel van deze regels krijgt de gemeente in de bruidsschat.

Vergunningcheck bouwen compleet

De vergunningcheck voor bouwen in het Omgevingsloket is nu compleet. De vragen voor de omgevingsplanactiviteit waren al beschikbaar in de bruidsschat. Nu zijn ook de vragen voor de technische bouwactiviteit beschikbaar. Doet u een vergunningcheck voor een bouwactiviteit? Dan krijgt u nu aan het eind van de check ook een conclusie voor de technische bouwactiviteit. U ziet of u voor deze activiteit een vergunning nodig heeft en of u een melding moet doen of informatie moet aanleveren.

Meer informatie

Bron: aan de slag met de Omgevingswet 11-10-2022