ATGB-advies over kwaliteitsniveau voor toetsing

Een gebouw wordt door de jaren heen diverse keren verbouwd. De gemeente verleend steeds een omgevingsvergunning. Bij een nieuwe verbouwing maken de bewoners bezwaar tegen de verleende vergunning en de brandweer geeft aan dat deze onrechtmatig is verleend, omdat het plan niet voldoet aan het rechtens verkregen niveau.

In 2008 worden 7 bedrijfsruimten die via een interne trap worden ontsloten, herbestemd tot 7 appartementen. Hiervoor wordt een reguliere bouwvergunning verleend. In totaal is daarmee bij brand 1.256 m2 gebruiksoppervlakte aan woonfuncties op de gemeenschappelijke portiektrap aangewezen. In 2021 wordt een van de appartementen in twee appartementen gesplitst. De portiek telt nu 8 deuren. Later in dat jaar worden twee appartementen op de bovenste verdieping vergroot door verblijfsgebied in de kap te realiseren en er tweelaagse appartementen van te maken. De totale gebruiksoppervlakte die bij brand is aangewezen op de interne portiektrap is daarmee vergroot tot 1.353 m2.

Vergunning onrechtmatig verleend

Voor beide verbouwingen is door de gemeente een omgevingsvergunning voor het bouwen verleend. Aan het eind van 2021 wordt een nieuwe omgevingsvergunning voor het bouwen verleend voor het splitsen van één appartement in vier kleine appartementen. Daardoor grenzen er 11 voordeuren aan de portiek. De bestaande bewoners maken bezwaar tegen de verleende vergunning en de gemeente laat de brandweer een advies opstellen. Die geeft aan dat de vergunning onrechtmatig is verleend, omdat het plan niet voldoet aan het rechtens verkregen niveau. De gemeente dreigt de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen weer in te trekken. Onduidelijk is echter wat het rechtens verkregen niveau nu is als gevolg van alle vergunde verbouwingen en of het intrekken van de vergunning redelijk is.

Advies

Gelet op het voorgaande adviseert de ATGB in deze casus als volgt over de toepassing van de bouwvoorschriften:

Welk kwaliteitsniveau voor toetsing moet worden aangehouden voor de beoordeling van een omgevingsvergunning voor het bouwen binnen deze portieksituatie?

Het in artikel 2.109 in samenhang met artikel 2.104 vastgestelde kwaliteitsniveau. In de aangeleverde informatie heeft de ATGB geen afwijking van dat kwaliteitsniveau aangetroffen.

Overigens merkt de ATGB over deze casus nog het volgende op:

De ATGB wijst op het feit dat artikel 13 van de Woningwet de gemeente de mogelijkheid biedt om, indien zij dit noodzakelijk acht, een handhavingsbesluit te nemen tot een prestatieniveau dat hoger ligt dan het niveau voor bestaande bouw, tot ten hoogste het nieuwbouwniveau van het Bouwbesluit 2012.

ATGB-advies 2215 – Toetsniveau vierde verbouwing binnen portiek, 5 oktober 2022, www.atgb.nl

Bron: Brandveilig.com 15-11-2022