Een verhitte bijeenkomst over de Omgevingswet

Op dinsdag 1 november jl. vond de NEPROM-bijeenkomst over de Omgevingswet plaats, waarbij vanuit Rho-adviseurs de leden werden bijgepraat over wat ze mogen verwachten bij invoering van de Omgevingswet en hoe ze daarop kunnen inspelen. De presentatie is in te zien via het Ledennet.

Jan Fokkema leidde de bijeenkomst in en legde uit waarom het, ondanks dat de Omgevingswet weer is uitgesteld, toch nuttig was om de bijeenkomst door te laten gaan zodat wij ons als sector goed voor kunnen bereiden op de aankomende wet. Koos Seerden en Annette Zebel-Vaudo van Rho Adviseurs legden in ruim twee uur uit wat de Omgevingswet behelst, wat dat van ontwikkelaars vergt, waar we nu staan bij de invoering van de wet en wat we voor de jaren tot 2030 mogen verwachten.

Situatie tot inwerkingtreding 
De invoering van de Omgevingswet was gepland op 1 januari 2023, maar is nu voor  de vijfde keer uitgesteld naar 1 juli 2023. “Nog nooit werd ons vak zo breed onder de aandacht gebracht in de pers”, aldus Koos Seerden. In deze nieuwe wet zijn er veel vrijheden wat het ICT-systeem juist ingewikkeld maakt. Je kunt ervoor kiezen om er 1 regel in te zetten, maar ook meerdere. Dat is niet vastgelegd. Dit kan problemen veroorzaken binnen het systeem en moet opgelost worden. Een belangrijk punt bij het maken van een bestemmingsplan is dat je als je het ontwerp voor 1 juli 2023 ter visie stelt, dit via het oude regime kunt afmaken. Dit geldt ook voor vergunningaanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Geen eenduidigheid 
Voor januari 2024 moeten gemeenten een omgevingsvisie vaststellen. Je ziet hierin waar een gemeente heen wil met de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies en verschillende sectorale beleidsplannen. Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan en bevat bindende regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Iedere gemeente heeft straks één omgevingsplan. In de transitieperiode die zeker tot 2030 kan duren, worden de regels uit oude bestemmingsplannen en verordeningen en oude rijksregels omgezet naar nieuwe omgevingsplan-regels. Annette Zebel-Vaudo benoemde dat het nadeel is dat er geen standaard opzet is van een dergelijk plan. Iedere gemeente kan dit zelf opstellen. Dit geeft wel beleidsvrijheid aan gemeenten, maar vaak zitten ze hier niet op te wachten. Met andere bureaus is Rho Adviseurs bezig om de omgevingsplannen op elkaar te laten lijken met een standaard opzet. VNG werkt aan een casco met juridische regels erin waarvan wordt geadviseerd aan gemeenten om deze te gebruiken.  

Nog niet klaar voor 
Vanuit de zaal werd gevraagd wat er moet veranderen voordat de NEPROM wel positief zal reageren op de invoering van de Omgevingswet. Jan Fokkema gaf aan dat het nu te onzeker is, waardoor hij verwacht dat de Omgevingswet weer uitgesteld zal worden. De NEPROM hoopt dat het wetgevingsproces zo verloopt, dat ruim van tevoren een definitief besluit valt. Zo niet, dan verkeren overheden en marktpartijen wederom te lang in onzekerheid. Dat belemmert de voortgang van woningbouwplannen. Het blijft daarom logisch voor een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2025 te kiezen, zodat er meer tijd is.  

Tot slot 
Uit de zaal volgden geluiden van twijfel of de nieuwe Omgevingswet wel ontwikkelaars gaat helpen en of het makkelijker gaat worden. Wordt Nederland hier beter van? Er moet nog steeds hetzelfde aangeleverd worden en daar was vroeger een eenduidige vorm voor. Daarnaast heerst er nog steeds veel onduidelijkheid bij ontwikkelaars en ook bij gemeenten.  
Het was een levendige bijeenkomst met veel ruimte voor discussie en vragen. 

Bron: Neprom 07-11-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet