Essentiële controlepunten Brandveiligheid editie 2023

De uitgave Essentiële Controlepunten Brandveiligheid wordt jaarlijks geactualiseerd uitgebracht om bij te dragen aan de borging van wettelijke eisen brandveiligheid in gebouwen. De uitgave wordt door Brandweer Nederland, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland en BBN Brandveilig Bouwen Nederland gezamenlijk gepubliceerd. Het projectteam Essentiele Controlepunten Brandveiligheid is gedurende het jaar aan het werk om actualiseringen te inventariseren en op een juiste en heldere manier te verwerken. Opmerkingen en suggesties kunnen worden gestuurd aan info@bbn.nu

BBN – Essentiële controlepunten brandveiligheid
– Essentiële controlepunten brandveiligheid (complete editie 2023)
– Hoofdstuk 1: Toelichting bij begrippen brandveiligheid
– Hoofdstuk 2: Brandwerende constructies
 Hoofdstuk 3: Brandgedrag van bouwmaterialen
– Hoofdstuk 4: Platen, blokken en isolatiemateriaal
– Hoofdstuk 5: Brandwerend glas
– Hoofdstuk 6: Doorvoeringen en voegen
– Hoofdstuk 7: Voetgangersdeuren, vliesgevels en glasdaken
– Hoofdstuk 8: Brandwerende industriële- en bedrijfsdeuren
– Hoofdstuk 9: Brandwerende textiele rolschermen
– Hoofdstuk 10: Rook-en warmteafvoersystemen
– Hoofdstuk 11: Overdrukinstallatie

Er zijn ook in 2023 weer trainingen 

Kijk hier naar de reactie over de trainingen 

Bron: BBN 25-11-2022

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid