Nieuwsbrief Implementatie 8 november

Overgangsrecht regelt soepele overgang van oude naar nieuwe regels  
 
De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt 26 wetten die gaan over de fysieke leefomgeving. Maar hoe gaat die bundeling nu precies in z'n werk? Dat wordt geregeld via het overgangsrecht. Jan van den Dool, senior adviseur bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO), legt uit wat overgangsrecht is, hoe het werkt en waar alle informatie erover is te vinden.

Lees het artikel Overgangsrecht regelt soepele overgang van oude naar nieuwe regels op de website van het IPLO.

Nieuws voor gemeenten  

Voorbeelden van een BOPA

Wilt u onder de Omgevingswet een gebiedsontwikkeling mogelijk maken met een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 2 handige voorbeelden van een vergunning voor een BOPA gepubliceerd, voor initiatieven die in de praktijk ook daadwerkelijk zijn vergund. U vindt hier ook een link naar de opnames van de Netwerkbijeenkomst VTH: De buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Scroll door naar de 4e video voor een toelichting op deze BOPA’s. 

 Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars  

Versie 1.0 van Standaard aanvragen en meldingen niet meer ondersteund sinds 1 november 2022

De Standaard aanvragen en meldingen (STAM) helpt bij het afleveren van een vergunningaanvraag of melding bij overheden. Op dit moment ondersteunt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 2 versies van de standaard. Versie 1.0 heeft nog niet alle velden die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Sinds 1 november 2022 wordt deze versie daarom niet meer ondersteund.

Gebruikt u als leverancier van een zaak- of vergunningensysteem nu versie 1.0? Dan moet u uw software aanpassen en versie 2.0 van de standaard gebruiken. Anders ontvangen overheden geen aanvragen en meldingen meer.

Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bijeenkomsten  

10 november: Congres Gemeentelijke woningbouw

10 novemberBestaande bouw: 2 praktijkcasussen.
Inspiratietour - De energietransitie: zo kan het!

14 en 23 novemberKlikdemo: Oefenen met het Omgevingsloket

29 novemberWorkshop Omgevingsveiligheid in 2023

8 decemberDagbijeenkomst Provero

Meer bijeenkomsten vindt u in de evenementenagenda op onze website.

EVENEMENTENAGENDA

Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur  

Elke dinsdag beantwoorden inhouds­deskundigen tijdens het Spreekuur Omgevingswet uw vragen over het DSO en toepasbare regels.

IPLO Nieuws - november 2022  

In november is er weer een IPLO Nieuws verschenen. Wilt u alles weten over de regelgeving rond de leefomgeving? Of het nu gaat over geluidsnormen, waterkwaliteit, houtstook, asbest, luchtemissie, bodemkwaliteit of…? Blijf op de hoogte met deze nieuwsbrief van het Informatiepunt Leefomgeving!

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 10-11-2022