Nieuwsbrief Implementatie 1 november

Opnames Lessons learned werkplaatsen online  
 
Op dinsdag 25 oktober organiseerde het programma Aan de slag met de Omgevingswet voor de 5e keer een online sessie lessons learned werkplaatsen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gaven 6 verschillende werkplaatsen een kijkje in de keuken. Heeft u deze sessie gemist? U kunt de opnames nu terugkijken op de website. 

In deze opnames hoort en ziet u de gemeente Haarlemmermeer met werkplaats Omgevingsplan, Geonovum met werkplaats Muteren bruidsschat, een aantal provincies met werkplaats Houtopstanden en programma Aan de slag met werkplaats Dierenpension regio Den Haag, werkplaats Grip op omgevingsplan en werkplaats Bedrijfsleven. Zij vertellen over hun vraagstuk, het proces waarlangs zij het vraagstuk hebben behandeld en de uitkomsten van hun werkplaats.
 
Het effect van annoteren  
 
De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken dan waarmee we met de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) vertrouwd zijn geraakt. U moet anders structureren, rekening houden met de toepasbare regels die op uw omgevingsplan worden gemaakt. En dan is er nog het annoteren. 

Annoteren is niet verplicht. Maar als u niet annoteert, worden op de kaart simpelweg alle geldende regels getoond, zonder filteropties. Met annoteren van omgevingsdocumenten verleent u burgers en bedrijven dus een dienst. Met een aantal basisannotaties stelt u burgers en bedrijven al in staat om antwoorden te vinden op vragen als: Welke regels gelden op deze locatie? Mag ik hier woningen bouwen?

In het artikel Het effect van annoteren van Geonovum leest u hier meer over.

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  
 
Aansluiten op aansluitpunten van het Rijk
Wijkt u als lokale overheid via maatwerkregels af van regels van het Rijk? En wilt u uw lokale regels opnemen in de toepasbare regels? Dan kunt u toepasbare regels toevoegen aan de toepasbare regels van het Rijk. Dit kan met een aansluitpunt. Het Rijk kan dit voor u instellen. U kunt een aansluitpunt aanvragen via het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Lees meer op de pagina Aansluiten op aansluitpunten van het Rijk.
 
Nieuws voor gemeenten  
 
Inwerkingtreding Wkb uitgesteld
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, en hiermee ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Minister De Jonge heeft 1 juli 2023 genoemd als nieuwe datum.
Lees meer hierover in het nieuwsbericht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars  
 
Installatie nieuwe certificaten Omgevingsloket uitgesteld
De installatie van de nieuwe SSL-certificaten voor het Omgevingsloket op 28 oktober 2022 is uitgesteld. De instellingen van de huidige certificaten worden verlengd tot 4 december 2022. Sluit u als leverancier of een andere organisatie aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)? Dan vragen we u om te controleren of uw software de huidige certificaten vertrouwt tot 4 december.
 
naar het nieuwsbericht
 
Bijeenkomsten  
 
november: start Leergang instrumentarium Omgevingswet Gebiedsontwikkeling
3 november: VNG-webinar Samenwerken onder de Omgevingswet
8, 14 en 23 november: Klikdemo: Oefenen met het Omgevingsloket
8 december: Dagbijeenkomst Provero
Meer bijeenkomsten vindt u in de evenementenagenda op onze website.
 
 EVENEMENTENAGENDA
 
Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur  
 
Elke dinsdag beantwoorden inhouds­deskundigen tijdens het Spreekuur Omgevingswet uw vragen over het DSO en toepasbare regels.
 
Nieuw op iplo.nl  
 
 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken wijzigt door Omgevingswet
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) bestaan. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen bestaande regels over publiekrechtelijk beperkingen uit diverse wetten over de fysieke leefomgeving te vervallen. Deze worden vervangen door regels in, of op grond van, de Omgevingswet. Daarom wijzigt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet de aanwijzing van beperkingenbesluiten. Lees meer hierover in het nieuwsbericht op iplo.nl.

Mijn projecten in Mijn Omgevingsloket
In het Omgevingsloket is het overzicht met projecten onder 'Mijn Omgevingsloket' aangepast en verduidelijkt. Er zijn onder andere nieuwe schermen voor 'ingediende verzoeken' en 'verder met aanvragen'. Aanvragen en meldingen in 'Mijn Omgevingsloket' staan nu onder 'Mijn projecten'. Initiatiefnemers kunnen hier hun projecten in 1 overzicht terugvinden en beheren. Lees er alles over op de pagina Mijn Omgevingsloket.
 
Blijf op de hoogte met IPLO Nieuws!  
 
IPLO Nieuws: de poort naar alle kennis over de leefomgeving
Wilt u alles weten over de regelgeving rond de leefomgeving? Of het nu gaat over geluidsnormen, waterkwaliteit, houtstook, asbest, luchtemissie, bodemkwaliteit of…? De meest uitgebreide kennis over leefomgeving en Omgevingswet vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving, iplo.nl. Wie wil weten wat de laatste ontwikkelingen zijn, abonneert zich op de nieuwsbrief IPLO Nieuws.
 

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 02-11-2022