Nieuwsbrief Implementatie 15 november

Inspiratiedocument over het programma verschenen  

Hoe gaat u als gemeente, provincie of waterschap aan de slag met het programma onder de Omgevingswet? Met deze vraag namen medewerkers van gemeenten, provincie en waterschap deel aan een werkplaats programma. Ze delen in dit inspiratie­document de inzichten die ze in de werkplaats opdeden.

Hackathon DSO-LV API’s in samenhang  

Altijd al willen weten hoe de API's (Application Programming Interfaces) van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) werken en gebruikt kunnen worden voor het bouwen van eigen applicaties? Kom dan naar de Hackathon DSO-LV API’s in samenhang.

De hackathon vindt plaats op 14 december 2022 bij Geonovum in Amersfoort. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Hebt u interesse en wilt u een bijdrage leveren? Lees meer op de website en meld u aan. 

Feiten en fabels  

Ik hoef niks te doen aan mijn omgevingsplan, want ik besteed het wijzigen ervan uit

Veel gemeenten willen het wijzigen van een omgevingsplan uitbesteden, net zoals ze dat nu al doen met bestemmingsplannen. Als u tijdig uitbesteedt, bent u dan klaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor wat betreft het omgevingsplan? Of is dat een fabel?

Lees het antwoord in de rubriek Feiten en fabels op de website. 

Plan-MER RES Groene Metropoolregio  

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen voert een plan-MER uit voor de Regionale Energiestrategie (RES). De plan-MER geeft inzicht in de milieueffecten van de beoogde duurzame projecten uit de RES 1.0. Met de uitkomsten van het onderzoek kan de RES 1.0 worden aangescherpt en verrijkt richting de RES 2.0. Lees meer op de website groenemetropoolregio.nl.

Nieuws over het DSO  

Nieuwe aansluitplanning voor inwerkingtreding

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet u als overheid aansluiten op onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Door het uitstel is de planning aangepast. U kunt nu tot uiterlijk 31 december 2022 aansluiten op de oefen­omgeving (pre-productie­omgeving) en de productie­omgeving. Voor het publiceren van omgevings­documenten op de productie­omgeving heeft u tot uiterlijk 31 maart 2023 de tijd. Daarna kunt u alleen nog aansluiten in overleg met uw leverancier en het aansluit­team. Aansluiten is dan afhankelijk van de beschik­baar­heid van het aansluit­team. Meer informatie vindt u op de pagina Planning en werkwijze aansluiten DSO.

Omgevingsoverleg instellen in het Omgevingsloket op productie

Initiatiefnemers kunnen een Omgevings­overleg aanvragen voordat zij hun aanvraag of melding definitief indienen in het Omgevings­loket. U bepaalt als overheid zelf of initiatief­nemers Omgevings­overleg kunnen aanvragen. Dat kunt u per activiteit of toestemming instellen. Wilt u Omgevings­overleg instellen, maar lukt het niet om dit met uw eigen software te doen? Dan kan het programma Aan de slag met de Omgevingswet gemeenten helpen bij het instellen van Omgevings­overleg voor de productie­omgeving.
Meer informatie vindt u op de pagina Omgevingsoverleg in het Omgevingsloket.

Nieuwe datum voor nieuwe certificaten Omgevingsloket

Op woensdag 30 november 2022 plaatsen de beheerders van het DSO de nieuwe SSL-certificaten voor het Omgevingsloket. Bent u leverancier en helpt u overheden aansluiten op het DSO? Of sluit u als overheid of andere organisatie zelf aan? Dan vragen we u uw instellingen te controleren.

Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur  

Elke dinsdag beantwoorden inhouds­deskundigen tijdens het Spreekuur Omgevingswet uw vragen over het DSO en toepasbare regels.

Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars  

Op dinsdag 6 december 2022 is er weer een online leveranciersdag voor leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie van de Omgevingswet.

U vindt het programma en aanmeldformulier een week van tevoren op de website van het ontwikkelaarsportaal.

Bijeenkomsten  

28 november: Trendtalk: Inclusieve samenleving

29 novemberWorkshop Omgevingsveiligheid in 2023

30 novemberNetwerkbijeenkomst Omgevingstafel Twente

8 decemberDagbijeenkomst Provero

Meer bijeenkomsten vindt u in de evenementenagenda op onze website.

EVENEMENTENAGENDA

Nieuw op iplo.nl  

Nieuw overzicht veranderingen werk­zaam­heden oktober

Er is een nieuw overzicht veranderingen werk­zaam­heden, tref­woorden en gerelateerde werk­zaam­heden (versie oktober 2022) in het DSO. In het overzicht ziet u alle ver­anderingen die gelden vanaf 1 november. U kunt dit overzicht gebruiken als u toepasbare regels maakt en daarvoor werk­zaam­heden en activiteiten koppelt.

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief IPLO Nieuws van het Informatiepunt Leefomgeving!

15-11-2022