Toezeggingen m.b.t. Schone Lucht Akkoord tijdens Commissiedebat Leefomgeving

Met deze brief geef ik uitvoering aan twee toezeggingen die ik heb gedaan tijdens het Commissiedebat Leefomgeving op 12 oktober 2022.

Tijdens het Commissiedebat Leefomgeving heb ik de commissie toegezegd dat ik uw Kamer een afschrift van de brief toestuur die ik heb verstuurd aan de gemeenten om hen te verzoeken actief voorlichtingsmateriaal te verspreiden met betrekking tot houtstook, zich aan te melden bij de stookwijzer, klachten in ontvangst te nemen en te borgen dat er effectief wordt gehandhaafd. Door middel van deze brief, op de website van het Schone Lucht Akkoord en op de digitale “Brede deelnemersbijeenkomst Schone Lucht Akkoord” op 3 november (waar meer dan 200 deelnemers waren) hebben de gemeenten informatie ontvangen hoe zij bij overlast (al dan niet bij een stookalert) kunnen handhaven.

Bron: Rijksoverheid 22-11-2022