Nieuws december 2022

Miljoenen voor asbestsanering in Twente

Staatssecretaris Heijnen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) trekt de komende jaren 16 miljoen euro uit voor de aanpak van asbestverontreiniging in de bodem in Oost-Twente, in het gebied rond de voormalige Eternitfabriek.

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: ‘Ja mits’, u zich aan de regels houdt!

Een essay van Wico Ankersmit, directeur Vereniging van Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Inleiding Toezicht en handhaving komt er achteraan. Niet alleen in letterlijke zin, maar ook in iedere implementatie van wetswijzigingen die ik tot nu toe heb meegemaakt. Ons vakgebied is continu aan veranderingen onderhevig, en er gaat geen jaar voorbij zonder dat er wet- en regelgeving veranderd. Grote veranderingen zoals in 2010 de Wabo en natuurlijk de aankomende invoering van de Omgevingswet, maar ook kleine wijzigingen die ook zeker invloed hebben op toezicht en handhaving.

Nieuwsbrief Implementatie 20 december

Inhoud: Praktijkboek Waterbeheer onder de Omgevingswet overhandigd aan minister De Jonge Gemeente Drimmelen zet de initiatiefnemer centraal Webinar Omgevingswet: hoe begeleid je medewerkers in het veranderproces? Webinar Implementatie van de Omgevingswet: van programma naar lijnorganisatie door procesgericht werken Nieuws voor gemeenten Oefenen Klikdemo's: ook in 2023 Bijeenkomsten Ook in 2023: Spreekuur Omgevingswet Nieuw op iplo.nl

Gebouwd erfgoed - nieuwsbrief gemeenten, dec. 2022

Inhoud: Provinciale uitwerking grote ruimtelijke opgaven en erfgoed Inpassen van erfgoed en ontwerp bij gebiedsontwikkeling Rijksmonumentenregister vernieuwd Meldpunt voor incidenten, schades en calamiteiten Energie besparen in kerkgebouwen Rijksmonumentenstatus voor villa Oorsprong Klimaatrobuuste buitenplaatsen Basiscursus voor startende erfgoedprofessionals Ander nieuws Uitgelicht Agenda

1,5 miljoen woningen hebben een slecht energielabel

Ongeveer 1,5 miljoen woningen in Nederland hebben nog een energielabel E, F of G, zo blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. Vooral woningen van particuliere verhuurders lopen ver achter, terwijl woningcorporaties hun zaken goed voor elkaar hebben.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over implementatie Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de beantwoording van de vragen over de implementatie van de Omgevingswet aan. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen

Geen banden met Stichting PubliekPrivaat – vervolg

De afgelopen jaren hebben we van diverse leden vragen en opmerkingen ontvangen over de Stichting PubliekPrivaat. Daarop hebben we onze leden geïnformeerd dat de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op geen enkele wijze samenwerkt met of betrokken is bij (de bijeenkomsten van) de Stichting PubliekPrivaat.

Onderzoek corrosie rookgasafvoer pelletkachels

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een signaal van een installateur. De corrosie is geconstateerd bij dunne flexibele RVS rookgasafvoerleidingen die zijn aangebracht in bestaande gemetselde schoorstenen

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 62

De afgelopen week verscheen nr 62 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Stimuleringsprogramma Proefprojecten

Op 1 juli 2023 treedt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking. Om goed voorbereid aan de start te staan is het van belang (opdrachtgever, gemeente, aannemer of kwaliteitsborger) nu al te oefenen en ervaren hoe het is om te bouwen onder kwaliteitsborging.

Nieuwsbrief Implementatie 13 december

Inhoud: Katwijk werkt in de geest van de Omgevingswet Startpakket met nationale ruimtelijke opgaven naar provincies Nieuws voor gemeenten Klikdemo's: ook in 2023 Kijk terug: webinar Water, Natuur en Omgevingswet! Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten IPLO Nieuws

Factsheet gevolgen van Ow/Wkb op BAG-proces gepubliceerd

De invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft gevolgen voor de bijhoudingsprocessen van de BAG. Een door BZK en VNG opgestelde factsheet beschrijft deze gevolgen en hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan.

Nieuwsbrief 13 december 2022

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 9 2022

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 9 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwsbrief Implementatie 6 december

Inhoud: Zundert genomineerd voor de Aandeslag-Trofee! Kwartslag 21 verschenen Oefenen Nieuws voor gemeenten Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Bijeenkomsten Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur IPLO Nieuws

Brandveiligheidsvoorschriften Bouwbesluit en Bbl met elkaar vergeleken

Wat zijn de verschillen op brandveiligheidsgebied tussen het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)? En wat betekent dit voor de praktijk, voor het brandveiligheidsniveau in gebouwen? Dat wordt uitgelegd in een nieuwe publicatie.

Gemeenten: snel besluit over Omgevingswet nodig

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG is de door Eindhoven en Tilburg ingediende motie over inwerkingtreden Omgevingswet met 93,64% van de stemmen aangenomen. Gemeenten stellen hierin dat een snel besluit over de Omgevingswet nodig is en dat minimaal 6 maanden voorbereidingstijd noodzakelijk is.

Evaluatie beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet: Beter zicht op uitvoering

De landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt op verschillende niveaus beheerd. Dit met het oog op waarborg van stabiliteit van het stelsel, nu en in de toekomst. Afspraken over het beheer staan in de beheerovereenkomst en het beheerarrangement. De evaluatie van dit beheerconstruct is verankerd in de beheerovereenkomst.

Oproep aan corporaties: controleer containerwoningen op brandveiligheid

Aedes, vereniging van woningcorporaties roept leden op om container- en unitwoningen met een schildakconstructie extra te controleren op de brandveiligheid. Deze oproep volgt op het advies van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland na een eerste onderzoek naar de brand bij Riekerhaven op 13 november 2022. Zowel de gemeente als de corporatie laten nader onderzoek doen

Nieuwe handreikingen Woningwet beschikbaar

Er zijn 3 nieuwe handreikingen verschenen met praktische uitvoeringsinformatie over de Woningwet: over verduurzaming, maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed en governance van woningcorporaties. De handreikingen zijn ook relevant voor gemeenteambtenaren die met de Woningwet werken.

Kamerbrief uitvoering diverse toezeggingen bouwregelgeving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van een aantal toezeggingen op het gebied van bouwregelgeving.

Nieuwsbrief Implementatie 29 november

Inhoud: Nieuwe vergunningchecks voor natuur toegevoegd aan het Omgevingsloket Oefenen Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Feiten en fabels Nieuws voor gemeenten Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur IPLO Nieuws