Geen banden met Stichting PubliekPrivaat – vervolg

De afgelopen jaren hebben we van diverse leden vragen en opmerkingen ontvangen over de Stichting PubliekPrivaat. Daarop hebben we onze leden geïnformeerd dat de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op geen enkele wijze samenwerkt met of betrokken is bij (de bijeenkomsten van) de Stichting PubliekPrivaat.

De Stichting PubliekPrivaat zal niet langer verwijzen naar De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht in haar correspondentie, zodat hier in de toekomst geen verwarring meer over kan ontstaan. Ontvangt u toch nog correspondentie van de Stichting PubliekPrivaat waarin naar de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland wordt verwezen? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit bij ons te melden door een e-mail te sturen naar info@bwtinfo.nl

Bron: Vereniging BWT Nederland 18-12-2022

Thema's: Organisatie BWT