Nieuwsbrief Implementatie 20 december

Praktijkboek Waterbeheer onder de Omgevingswet overhandigd aan minister De Jonge  

Professionals in het waterbeheer kunnen vanaf nu oefenen met het Praktijkboek Waterbeheer onder de Omgevingswet. Het boek is geschreven door 25 experts uit de wereld van het waterbeleid en het waterrecht. Enkele redacteuren overhandigden het praktijkboek 15 december aan minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Lees verder in het nieuwsbericht

Gemeente Drimmelen zet de initiatiefnemer centraal  

’De voorbereidingen op en het werken in de geest van de Omgevingswet zijn in Drimmelen in volle gang.’ Dit zegt programmamanager Omgevingswet Kendra van der Spek tijdens het werkbezoek van Marjolein Jansen, programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op 14 december 2022.

Lees meer over dit werkbezoek in het nieuwsbericht.

Webinar Omgevingswet: hoe begeleid je medewerkers in het veranderproces?  

Wat betekent de Omgevingswet voor de cultuur(omslag) op de werkvloer? En hoe beïnvloedt de Omgevingswet de samenwerking tussen collega’s? 

Tijdens dit webinar geven de sprekers u praktijk­voorbeelden van hoe u de ‘menskant van verandering’ begeleidt en wat succes­factoren zijn voor verandering. Hebt u het webinar gemist? Kijk het dan nu terug!

Webinar Implementatie van de Omgevingswet: van programma naar lijnorganisatie door procesgericht werken  

Door procesgericht te werken bereidt de gemeente Utrechtse Heuvelrug zich voor op de implementatie van de Omgevingswet. En kan ze straks snel en efficiënt verbeteringen doorvoeren als de wet in werking treedt.

In een webinar op 17 januari 2023 delen de Utrechtse Heuvelrug en De Processpecialisten aan de hand van voorbeelden hoe ze dit aanpakken.

Nieuws voor gemeenten  

Nieuwe producten geïntegreerde staalkaarten omgevingsplan

De VNG heeft een aantal producten toegevoegd aan de geïntegreerde versie van de staalkaarten voor het omgevingsplan. Het gaat onder meer om de beslistabellen, toepasbare regels, een instructie over het vinden van de regels in annotaties in Regels op kaart en over de annotaties. De geïntegreerde staalkaarten bieden inspiratie bij het ontwerpen van het omgevingsplan en brengen het digitaliseren van het omgevingsplan een stap verder.

Online sessies Maken van toepasbare regels 

Gemeenten moeten zelf toepasbare regels maken voor 9 activiteiten waarvoor de bruidsschat wél de indieningsvereisten, maar géén vergunningcheck bevat. In 3 online sessies leggen we uit hoe de toepasbare regels voor die vergunningchecks met voorbeeldregels eenvoudig worden opgesteld.
Meer informatie over de data en opzet van de sessies en een aanmeldformulier vindt u op de pagina Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket.

Oefenen  

Werkplaatsen implementatie Omgevingswet: meld u aan!

Oefenen is vooral in de laatste periode voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet erg belangrijk. Daarom biedt het programma Aan de slag met de Omgevingswet in 2023 weer werkplaatsen aan. Ook in het nieuwe jaar is er dus volop gelegenheid om te oefenen. Kijk op de pagina Werkplaatsen implementatie Omgevingswet voor de data van de verschillende werkplaatsen en meld u aan!

Klikdemo's: ook in 2023  

Volgend jaar kunt u weer oefenen met het Omgevings­loket. U vindt de data op onze website.

 Bijeenkomsten  

12 januari: Vervolgsessie samenwerken onder de Omgevingswet

Vanaf 16 januari: Start nieuwe werkplaatsen Grip op omgevingsplan

16 en 30 januariKlikdemo's: praktijksessie Oefenen met het Omgevingsloket

17 januariWebinar Implementatie van de Omgevingswet: van programma naar lijnorganisatie door procesgericht werken

17, 24 en 31 januariSerie 1: online sessies Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket

2, 9 en 16 februariSerie 2: online sessies Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket

6 en 13 februari: Klikdemo's: praktijksessie Oefenen met het Omgevingsloket

Meer bijeenkomsten vindt u in de evenementenagenda op onze website.

 EVENEMENTENAGENDA

Ook in 2023: Spreekuur Omgevingswet  

Vanaf 10 januari is er weer elke dinsdag Spreekuur Omgevingswet. Van 13.00-14.00 uur beantwoorden inhouds­deskundigen uw vragen over het DSO en toepasbare regels.

Op 27 december en 3 januari is er geen Spreekuur Omgevingswet.

Nieuw op iplo.nl  

Publiekrechtelijke beperkingen voor de bodem

Onder de Omgevingswet kunnen er gebruiksbeperkingen gelden of (nazorg)maatregelen nodig zijn voor locaties met bodemverontreiniging. Op iplo.nl zijn nu 2 beperkingen toegevoegd:

  • De plicht voor de veroorzaker van een ongewoon voorval om maatregelen te treffen die negatieve gevolgen voor het milieu voorkomen, beperken of ongedaan maken.
  • Het besluit van de overheid om bij een ongewoon voorval zelf maatregelen te treffen die negatieve gevolgen voor het milieu voorkomen of ongedaan maken. 

Kijk op de pagina Publiekrechtelijke beperkingen voor de bodem voor deze en de andere beperkingen en voorbeelden daarvan. 

IPLO Nieuws 

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief IPLO Nieuws van het Informatiepunt Leefomgeving!

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 20-12-2022