Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over invoering Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de antwoorden aan op vragen over de invoering van de Omgevingswet. De vragen zijn gesteld door de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

PDF document Download:Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over invoering Omg (65.15 KB) PDF document Download:Antwoorden op Kamervragen over invoering Omgevingswet (906.94 KB)
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de invoering van de Omgevingswet. De vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.
PDF document Download:Quick scan Koop - Omgevingswet (2.47 MB)
Dit is de rapportage en terugkoppeling van de quick scan over de activiteiten van KOOP voor de Omgevingswet. De quick scan is gebaseerd op interviews aangevuld met een documentenscan van veel, maar zeker niet alle documenten

Bron: Rijksoverheid 03-02-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet