Actuele vragen over Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn het aansluiten op, inregelen van en oefenen met het DSO steeds meer onderdeel geworden van de werkzaamheden van overheden in het land. Oefenen is een belangrijke stap in de voorbereiding op inwerkingtreding, om ervaring op te doen én kinderziektes te vinden en op te lossen. In de rubriek Veelgestelde vragen over het DSO informeren we u hierover. Op deze manier kunnen we kennis en ervaringen delen door van elkaar te leren en samen bij te dragen aan een optimaal werkend digitaal stelsel.

Actuele vragen januari 2022

In de praktijk werken met het DSO is nodig om daadwerkelijk te ervaren hoe het werkt en te achterhalen op welke manier u omgaat met zaken die niet gelijk soepel lopen. Deze ervaringen helpen alle betrokken partijen bij het gezamenlijk bedenken van oplossingen. In januari speelden de onderstaande actuele situaties. Via deze pagina geven we u meer informatie hierover:

  • verschil tussen de demo- en oefenomgeving
  • uitwisseling tussen gemeenten en stedenbouwkundige bureaus
  • de implementatie van pdf’s en afbeeldingen
  • aandachtspunten bij het doorvoeren van mutaties

Vragen over storingen, onderhoud of release-informatie DSO en het Omgevingsloket?

Ervaart u een storing in het DSO of Omgevingsloket? Of heeft u ervaringen die u wilt delen of heeft u een klacht over storingen en onderhoud van het DSO? Neem dan contact op met het IPLO via het webformulier voor storingen. U kunt ook bellen op telefoonnummer 088 797 07 90 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

Meer informatie

Bron: aan de slag met de omgevingswet 04-02-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO