Hernieuwbare energie bij grootschalige renovatie per 1 februari 2022

In het Bouwbesluit 2012 (artikel 5.6 lid 5 en lid 6) is een eis opgenomen voor een minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovaties van gebouwen. De eis is per 1 februari 2022 in werking getreden en vloeit voort uit de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (REDII) van 11 december 2018.

Deze wijziging heeft bij een flinke verbouwing van een bestaande woning al snel het gevolg dat ook op installatietechnisch gebied een aanpassing nodig is. In ieder geval dient dan ook hernieuwbare energie te worden toegepast in de vorm van zonnepanelen of een wamtepomp.

Om het werken met de eis in de praktijk te vereenvoudigen, is een leidraad opgesteld samen met betrokken partijen. Ook de Vereniging BWT  Nederland heeft hier aan meegewerkt samen met, projectontwikkelaars, architecten, bouwkundige adviseurs en energieadviseurs of (bouwtechnische) vastgoedbeheerders en gebouweigenaren. Inhoudelijk biedt de leidraad een praktisch stappenplan voor de partijen die te maken krijgen met de eis. Aan de hand van een stroomschema wordt geïllustreerd wanneer de eis van toepassing is. Hierin zijn verwijzingen opgenomen per onderdeel naar de betreffende toelichting in de leidraad. Daarnaast worden de uitzonderingssituaties nader toegelicht waarbij de leidraad fungeert als aangewezen middel om aan te tonen of er sprake is van een uitzonderingssituatie. Ten slotte worden veelvoorkomende situaties nader uitgelegd aan de hand van een aantal praktische voorbeelden.

Bron: Rijksoverheid 11-02-2022