Kamerbrief bij advies Raad van State over Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over het te nemen Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen, de advisering door de Raad van State, het nader rapport van de regering en de manier waarop de inbreng vanuit de Eerste Kamer in het besluit is verwerkt.

PDF document Download:Kamerbrief bij advies Raad van State over Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (414.84 KB)
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over het te nemen Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen, de advisering door de Raad van State, het nader rapport van de regering en de manier waarop de inbreng vanuit de Eerste Kamer in het besluit is verwerkt.
PDF document Download:Samenvatting advies Raad van State en aanpassingen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (292.94 KB)
Een samenvatting van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het te nemen Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen, met de aangepaste passages van de nota van toelichting.

Bron: Rijksoverheid 25-02-2022