Kennisbundel kooldioxide

Om de uitstoot van kooldioxide (CO2) naar de atmosfeer te beperken, zetten we in Nederland onder andere in op het afvangen, transporteren en opslaan van CO2. Welke wet- en regelgeving is hierbij van toepassing? Wat zijn aandachtspunten bij de vergunningverlening? En aan welke veiligheidsaspecten moet je denken? De nieuwe kennisbundel kooldioxide beantwoordt deze en andere vragen.

Kooldioxide (CO2) is één van de gassen die voor de opwarming van de aarde zorgen. Door verbranding van fossiele brandstoffen en door ontbossing komt er veel extra CO2 vrij in de atmosfeer. Dit versterkt het broeikaseffect en zorgt voor een opwarmend klimaat. Het voorkomen van de uitstoot van CO2 en het opvangen en opslaan van CO2 krijgen daarom de laatste decennia veel aandacht van milieuorganisaties, overheden en bedrijven.

Online kennis gebundeld

Een kennisbundel is een document dat in beheer komt van het IFV. Dit garandeert dat de inhoud van de kennisbundel (periodiek) geactualiseerd wordt als daar aanleiding toe is. De kennisbundel kooldioxide is onderdeel van het project 'Kennisbundeling Veilige Energietransitie'.

Voor wie?

Er zijn veel organisaties die baat hebben bij een goede en verantwoorde bundeling van kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie. Naast de veiligheidsregio's zijn dat bijvoorbeeld omgevings-diensten, bevoegd gezagen, het bedrijfsleven en burgers.

Download de kennisbundel kooldioxide 

Kennisbundel kooldioxide

Bron: IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) 18-02-2022