Nieuws maart 2022

Bouwmelding, gereedmelding en bijzondere lokale omstandigheden

In een drietal nieuwe factsheets worden de onderwerpen bouwmelding, gereedmelding en bijzonder lokale omstandigheden nader toegelicht. Ze zijn te vinden via de pagina op de iBK-site voor informatie voor initiatiefnemers van een bouwproject.

Kamerbrief over ontwikkelingen houtrookemissies

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de reductie van houtrookemissies in verband met het Schone Lucht Akkoord. Daarbij gaat zij in op de uitkomsten van 2 onderzoeken en de vervolgstappen die zij neemt op basis van de onderzoeken. De rapporten van de onderzoeken stuurt zij mee met de Kamerbrief.

Inschrijving nieuwe reeks werkplaatsen Wkb geopend

Na het succes van de eerste reeks Wkb werkplaatsen, opent de VNG de aanmelding voor een nieuwe reeks. De werkplaatsen behandelen het proces van de bouwmelding, de gereedmelding, start en beëindiging bouwwerkzaamheden en strijdigheid. In een korte sessie doorloopt u 1 van deze processen.

Antwoorden op Kamervragen over Pilot Planmonitor Nationale Omgevingsvisie

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoorden op Kamervragen over de Pilot Planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De fracties van GroenLinks, de SP en de PvdD van de vaste commissie van Infrastructuur hebben deze vragen gesteld.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 29 maart 2022

Inhoud Meld u snel aan voor de Inspiratiedag op 7 april! Bijeenkomst Me(e)r dan ooit, 14 april 2022 Nieuws uit de regio's Oefenen Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor gemeenten Agenda bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Kennisbijeenkomst ‘Verduurzaming in de praktijk’

ERM organiseert op verschillende locaties in het land kennisbijeenkomsten over restaureren en verduurzaming in de praktijk, gecombineerd met een locatiebezoek/rondleiding. De eerste bijeenkomst is op 12 april.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 28 maart 2022

Inhoud: Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet 7 april 2022 (online) Samenwerken op weg naar 1 januari 2023! Zien wij u bij de Inspiratiedag? Projectleiders en programmamanagers opgelet Nieuwsgierig naar de workshops? Graag tot ziens op 7 april!

Minister: software Omgevingswet is probleem van gemeenten

De Tweede Kamer ziet de woningbouw in de knel komen door de haperende digitalisering achter de Omgevingswet. Minister De Jonge wil ondertussen de invoering op 1 januari 2023 doorzetten. Softwareleveranciers die niet kunnen leveren, beschouwt hij daarbij als het probleem van gemeenten

Omgevingswet en aanpassingen VNG modelverordeningen

Een aantal VNG-modelverordeningen bevatten regels over de fysieke leefomgeving en zijn aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze vooral juridisch-technische aanpassingen zijn noodzakelijk om te kunnen doorwerken met de verordeningen onder de Omgevingswet.

Bouwen met vlas, hennep en andere biobased materialen

De Nederlandse overheid wil serieus werk maken van de biobased economie. Het nieuwe kabinet stimuleert nieuwe verdienmodellen zoals biobased bouwmaterialen en carbon credits, zo is te lezen onder het kopje ‘kringlooplandbouw’ in het Coalitieakkoord. Door gewassen te telen die als hernieuwbare grondstof kunnen dienen voor bouwmaterialen wordt CO2 voor langere tijd vastgelegd.

Nieuwsbrief 24 maart 2022

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Deelnemen aan een Wkb-proeftuin?

Zodra de Omgevingswet in werking treed zullen alle bouwprojecten onder gevolgklasse 1 meldingsplichtig worden en onder kwaliteitsborging worden uitgevoerd. Voor een gemeente is het dan ook essentieel om te leren en te ervaren hoe dit proces gaat verlopen. In samenwerking met de Vereniging BWT-Nederland kunnen gemeenten via drie sessies het gehele wkb proces oefenen met fictieve, maar wel echte proefprojecten, waarbij alle procesonderdelen, documenten, en uitdagingen worden behandeld.

Woonbond pleit voor APK huurwoningen

Ik pleit al jaren voor een vierjaarlijkse APK voor woninginstallaties bij risicowoningen: oude woningen, de kamermarkt, en het goedkoopste deel van de huur- en koopsector. Mijn opvolger bij de Woonbond Zeno Winkels pleitte in Kassa op 12 maart jl. voor een APK bij huurwoningen. Goed idee?

Antwoorden op Kamervragen over bericht `Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij grote verbouwing door nieuwe EU-regels

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht `Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij grote verbouwing door nieuwe EU-regels`. Het Tweede Kamerlid Peter de Groot (VVD) heeft de vragen gesteld.

Materialenpaspoort biedt in de praktijk veel nieuwe kansen

De toepassing van materialenpaspoorten is toe aan een volgende stap. Natuurlijk vormt het invoeren van gedetailleerde data de sleutel voor een nieuwe circulaire wereld. Wat ga je vervolgens met die data doen en welke kansen bieden ze?

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 59

De afgelopen week verscheen nr 59 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Nieuwe standaardbrieven VTH regio IJsselland beschikbaar

De Omgevingswet heeft veel impact op de VTH-processen. Eén van de onderwerpen waar de VNG veel vragen over krijgt, zijn de aanpassingen op de VTH-standaardbrieven. Ter inspiratie heeft Regio IJsselland eerder al standaardbrieven beschikbaar gesteld en deze zijn nu aangevuld met nieuwe brieven.

Nieuwe Checklist Toezicht en Controle Milieuprestatie Gebouwen (MPG)

In samenwerking tussen WE-Adviseurs en de Vereniging BWT Nederland is een nieuwe checkist voor het toezien en controleren van de MPG ontwikkeld. Dit keer niet in de vorm van een uitgebreid document, maar in de vorm van een overzichtelijke poster waarom de meest belangrijke aandachtspunten, een stappenplan voor de inhoudelijke toets en een projectmatige aanpas compact zijn beschreven.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 16 maart 2022

Inhoud: Inspiratiedag Implementatie: 7 april 2022 Hoogtepunten van de Schakeldag 2022 Lessen uit de bijeenkomsten projectbesluit Oefenen Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor gemeenten Online bijeenkomsten bijwonen of terugkijken Nieuw op iplo.nl

Rookwerendheid hangt als donderwolk boven de bouwmarkt

Rookwerendheid houdt ons op dit moment flink bezig. Sinds juli 2021 zijn de eisen namelijk aanzienlijk veranderd. ‘Vroeger’ was er praktisch geen rookwerendheid. De theoretische rookwerendheid was gebaseerd op de brandwerendheid van een constructie. Hierdoor konden veel kieren aanwezig zijn in constructies en het afsluiten van kanalen kon wachten tot de brand enigszins ontwikkeld was. Gevolg was dat er bij brand- en rookwerende scheidingen veel rook kon weglekken naar beschermde gebieden in het gebouw.

IPLO Nieuws - maart 2022

IPLO is veel meer dan alleen Omgevingswet | Hoogtepunten van Schakeldag 2022 | Schonere lucht door scherper vergunnen

Factsheet De gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor de BAG

De invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen kan gevolgen hebben voor de bijhoudingsprocessen van de basisregistratie adressen en gebouwen (Wet bag). Het kan zowel gaan om structurele als tijdelijke effecten.

Kantoren en gemeenten moeten aan de slag met energielabel C

Kantoren moeten op 1 januari 2023 minimaal een energielabel C hebben. Maar op dit moment voldoet pas zo'n 45% hieraan, volgens een schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er moet dus nog het nodige gebeuren.

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit maart

Dit is de derde nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit van maart 2022. Met hierin weer negen interessante onderwerpen. Wij wensen u veel leesplezier. 14 nieuwe proeftuinen aardgasvrij bekendgemaakt Startcongres Lenteakkoord 2.0: samen aan de slag met circulair bouwen Verlenging SUVIS-regeling tot 30 april 2022 Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen vanaf 1 april open voor private verhuurders Expertteam helpt bij klimaatadaptief bouwen Wijziging Regeling Bouwbesluit voor circulair bouwen per 1 april a.s. Routekaart Logistiek geeft inzicht in verduurzamingskansen Subsidieregeling installaties voor ontwikkeling levenscyclus analyse (LCA) Verkenning contingentenaanpak

Ledenbrief over stand van zaken Omgevingswet - maart 2022

In de VNG-ledenbrief over de Omgevingswet staat wat de beweegredenen zijn geweest om te komen tot een nieuwe datum voor invoering van de wet op 1 januari 2023.

VNG-inbreng VTH: interbestuurlijk programma en verbeterplan

Voor het commissiedebat over toezicht en handhaving op 9 maart heeft de VNG de Kamerleden namens gemeenten enkele punten meegegeven. In onze brief gaan we onder meer in op het interbestuurlijk programma om het VTH-stelsel te verbeteren en ons 8-puntenverbeterplan.

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen: veranderingen Burgerlijk Wetboek in de praktijk

Deze brochure maakt aan de hand van praktische voorbeelden inzichtelijk wat het gevolg is van de 5 veranderingen in het Burgerlijk Wetboek door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT 2012 EN BBL IN 2022 EN 2023

De wijzigingen in de bouwregelgeving (het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving) volgen elkaar snel op. Voor wie niet dagelijks met de materie bezig is, is het lastig om het overzicht te houden op de wijzigingen en wanneer deze (naar verwachting) in werking treden.

De kwetsbaarheid van VHT: Ondermijning en Insider threats

Werkgeluk, goede resultaten en samenwerking vallen of staan bij een veilig werkomgeving. Maar wat als dat nu eens niet goed gaat? Wat als het gedrag van collega’s, managers of externe partijen niet past bij de normen en waarden binnen jouw organisatie? Grensoverschrijdend gedrag, vriendjespolitiek, omkoping of misschien zelfs (seksuele) intimidatie

VBWTN Toezicht en handhaverscongres 12 mei 2022

Twee jaar hebben wij het moeten uitstellen, maar nu zal dan eindelijk op 12 mei a.s. op een werkelijk prachtige locatie, waar met een helicopterview kan worden toegezien op de mooiste bouwwerken van Nederland, voor de eerste keer een VBWTN congres plaatsvinden speciaal voor toezichthouders en Handhavers. Tijdens dit nieuwe congres, dat dus eigenlijk al zijn derde editie zou moeten hebben, staan de meer praktijkgerichte onderwerpen centraal die de toezichthouder en handhaver in zijn of haar dagelijkse werk tegenkomt. Samen met Danny Spaans en Vincent Weijermans, beide toezichthouders in Den Haag is het programma dat al sinds 2020 op papier stond aangepast en geactualiseerd waardoor dit eerste Landelijke toezichthouders en handhaversdag in Den Haag zal plaatsvinden. Deze editie kent dan ook een ruime praktijkgerichte inbreng vanuit het Bouw- en Woningtoezicht en de Pandbrigade van Den Haag.

Nieuwsbrief 3 maart 2022

Vandaag is de nieuwbrief verzonden

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 1 maart 2022

Inhoud: 1 januari 2023 inwerkingtreding Omgevingswet Eerste externe partij aangesloten op het DSO Save the date: Inspiratiedag 7 april 2022 Aanmelden kan nog voor Schakeldag 8 maart Oefenkalender Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor gemeenten Online bijeenkomsten terugkijken Nieuw op Iplo.nl