De kwetsbaarheid van VHT: Ondermijning en Insider threats

Wanneer de integriteitscode geschonden wordt…..

Werkgeluk, goede resultaten en samenwerking vallen of staan bij een veilig werkomgeving. Maar wat als dat nu eens niet goed gaat? Wat als het gedrag van collega’s, managers of externe partijen niet past bij de normen en waarden binnen jouw organisatie? Grensoverschrijdend gedrag, vriendjespolitiek, omkoping of misschien zelfs (seksuele) intimidatie.

Hoe herken je het? Waar ligt de grens? Hoe ga je er mee om? En, hoe voorkom je het?

In onze training ‘Bewustwording Ondermijning & Insider Threats’ die wordt aanbevolen door de Vereniging BWT Nederland worden deze vragen beantwoord en krijg je van onze professionals (Senior Rechercheurs, Criminologen en Psychologen) handvatten om jezelf weerbaar te maken tegen ondermijnende activiteiten.

Als Boa, Handhaver of Inspecteur is de kans aanwezig dat je tijdens jouw werk in aanraking komt met zaken als omkoping, witwaspraktijken of zelfs mensenhandel. Dit zijn ingewikkelde situaties waarin het van groot belang is dat je op de juiste manier handelt.

Levent Group is gespecialiseerd in het duiden van gewenst / ongewenst gedrag, het creëren van psychologische veilige organisatieculturen, bewustwordingstrainingen en weerbarheidstrainingen. In deze trainingen delen wij kennis hierover en behandelen wij praktijkvoorbeelden bijvoorbeeld a.d.h.v. ingebrachte casuïstiek.

Wil jij binnen jouw team ook een psychologische veilige werkomgeving waarin je zelfverzekerd bent en waarin je, ook in moeilijke situaties, de juiste beslissing durft te nemen? Neem dan contact op met ons om te kijken naar de trainingsmogelijkheden! Geef je hierbij aan dat je de training als lid van de Vereniging BWT Nederland wil volgen dan krijg je € 200,- korting op deze training.

Heeft u belangstelling voor deze training, neem dan contact op met Veerle de Beurs van www.leventbedrijfsrecherche.nl tel. 088-9876000 of via veerle.de.beurs@leventgroup.nl 

Bron: Levent Group 03-03-2022