Kantoren en gemeenten moeten aan de slag met energielabel C

Kantoren moeten op 1 januari 2023 minimaal een energielabel C hebben. Maar op dit moment voldoet pas zo'n 45% hieraan, volgens een schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er moet dus nog het nodige gebeuren.

Een energielabel C voor alle kantoren in Nederland moet bijdragen aan de doelen van het klimaatakkoord. Deze verplichting staat sinds 2018 in het Bouwbesluit. Sinds dat jaar stijgt het percentage kantoren dat hieraan voldoet, jaarlijks met ongeveer 8%. Alleen voldoet meer dan de helft van alle kantoren nog niet aan de norm. Dit vraagt om actie van kantooreigenaren, gebruikers en gemeenten.

Regelen van toezicht en handhaving

Veel gemeenten hebben al een start gemaakt met de voorbereiding van het toezicht en handhaving. Dit doen zij soms in eigen beheer, maar vaak geven zij hiervoor een mandaat aan de regionale Omgevingsdienst (OD). Het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt het belangrijk dat toezicht wordt gehouden op de verplichting en dat er een landelijke aanpak van handhaving is. Daarom heeft het ministerie  opdracht gegeven een handreiking en informatieblad te schrijven.

Ondersteunen van gemeenten

Het IPLO brengt een 'Handreiking energielabel C kantoren' uit, waarin de regelgeving wordt uitgelegd. Ook komt IPLO met een 'Informatieblad toezicht label C bij kantoren', met als doel het stimuleren van een landelijk gelijke aanpak van toezicht en handhaving. Deze twee producten sluiten goed aan bij 2 andere, al bestaande, informatieproducten: het Informatieblad toezicht op energiebesparing en de Handreiking erkende maatregelen energiebesparing.

Vragen die onder andere worden beantwoord, zijn:

  • Welke kantoorgebouwen vallen onder de regeling?
  • Hoe prioriteren we kantoorgebouwen?
  • Hoe gaan we om met bedrijfsverzamelgebouwen?
  • Welke handhavingsinstrumenten zetten we in?

Meer informatie voor kantooreigenaren

Kantooreigenaren en gebruikers kunnen natuurlijk ook gebruikmaken van de andere producten die worden gemaakt. Daarnaast heeft RVO een website ingericht die de meest gestelde vragen van kantooreigenaren en -huurders beantwoordt

Heeft u nog vragen?

Met vragen over dit onderwerp kunt u ook terecht bij 2 helpdesks:

Bron: Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) 15-03-2022