Programma Aan de slag met de Omgevingswet 29 maart 2022

Meld u snel aan voor de Inspiratiedag op 7 april! 

Op donderdag 7 april organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet voor de 7e keer een online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet. Samenwerken staat dit keer centraal in de plenaire sessie en in de meer dan 14 workshops. Neem een kijkje op onze website en meld u aan!

Managementsessie
Bent u als manager, bijvoorbeeld projectleider, programmamanager, lijnmanager of coördinator, bij een gemeente, provincie of waterschap betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet? Meld u dan aan voor de speciale managementsessie tijdens de Inspiratiedag. Wissel van gedachten over de implementatie-opgave en aanpak tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verneem welke ondersteuning er mogelijk is. U vindt het (aparte) aanmeldformulier op onze website.

Bijeenkomst Me(e)r dan ooit, 14 april 2022  

Milieueffectrapportage: voor besluiten over onze leefomgeving
De Commissie m.e.r. heeft het afgelopen jaar met veel stakeholders en bestuurders van gedachten gewisseld over milieueffectrapportage. Daar kwamen interessante ideeën over op tafel. Deze wil de commissie graag tijdens de bijeenkomst Me(e)r dan ooit op 14 april met u delen en aan u presenteren. De commissie hoort ook graag uw mening!

Nieuws uit de regio's  

Gelderland experimenteert met projectprocedure RegioExpres
De provincie Gelderland onderzoekt de mogelijkheden voor het laten rijden van een extra sneltrein, de RegioExpres. Voor dit project volgt de provincie de procedure voor het vaststellen van een projectbesluit uit de Omgevingswet. In een interview vertelt Sophie Bruil, juridisch planoloog bij de provincie Gelderland, welke uitdagingen dat met zich mee brengt.

Hoe zet je kunst en social design in bij de Omgevingswet?
Kunstenaars uit alle disciplines en designers die zich richten op sociale impact brengen in Brabant een dialoog op gang rond vraagstukken in de leefomgeving. Heeft u inspiratie nodig bij het vormgeven van participatie in de Omgevingswet? Bekijk dan de voorbeelden op de website van Kunstloc Brabant.

Oefenen  

Heeft u in uw werk te maken met de Omgevingswet of het Omgevingsloket? Heeft u zich voorgenomen om daarmee te gaan oefenen? Dit voorjaar zijn er weer nieuwe ronden en nieuwe kansen. Meld u aan voor een klikdemo, een functiegerichte sessie of, samen met interbestuurlijke partners in de regio, voor een werkplaats. We praten u er graag over bij. Check snel de website voor de beschikbaarheid.

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Gepland onderhoud
Elke maand is er gepland onderhoud aan de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Dat gebeurde tot voor kort op een vast moment van de maand. Steeds vaker wordt het onderhoud in onderdelen opgepakt en verspreid over de maand ingepland. Onderhoud plannen wij zoveel mogelijk buiten kantoortijden. Meer informatie over gepland onderhoud vindt u in de onderhoudskalender Omgevingsloket.

Hoe kunt u bestanden verkleinen?
In het DSO mag de grootte van de documenten die bij elkaar in 1 bestand aangeleverd worden, maximaal 1 Gb zijn. De grootte van een individuele geometrie mag maximaal 100 Mb zijn. Als bestanden groter zijn, kunt u ze met een paar bewerkingen - simplify, snap to grid en fix geometries – fors verkleinen. Een voorbeeld van zo’n bewerking vindt u op de Wegwijzer TPOD.

Nieuws voor gemeenten  

VNG past modelverordeningen aan
De VNG past een aantal modelverordeningen met regels over de fysieke leefomgeving aan. Deze vooral juridisch-technische aanpassingen zijn noodzakelijk om onder de Omgevingswet met de verordeningen te kunnen doorwerken. De VNG past de modelverordeningen in twee fasen aan. Fase 1, een actualisatie van de wettelijke grondslagen en formele verwijzingen van modelverordeningen, is afgerond. De actualisatie is gepubliceerd. In fase 2 volgt een inhoudelijke aanpassing aan de systematiek van de Omgevingswet. 

Agenda bijeenkomsten  

Spreekuren
Elke dinsdag behandelen onze experts tijdens het Spreekuur Omgevingswet inhoudelijke onderwerpen en kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld het Digitaal Stelsel Omgevingswet, toepasbare regels, participatie of de bruidsschat.

Evenementenagenda
Kijk in de evenementenkalender voor meer informatie over onder andere de Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet, de NOVI-conferentie, klikdemo's, spreekuren en functiegerichte sessies. 

EVENEMENTENAGENDA

 Nieuw op iplo.nl  

Nieuwe plek voor document Besluit activiteiten leefomgeving
Burgers, bedrijven en overheden kunnen activiteiten uitvoeren die de fysieke leefomgeving beïnvloeden. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan regels over deze activiteiten. Het document Besluit activiteiten leefomgeving met geïntegreerde toelichting staat nu op de pagina Regels over activiteiten. U vindt het document Besluit activiteiten leefomgeving met geïntegreerde toelichting onder het blokje Bronnen regels. 

Procedure melden en verstrekken van informatie
In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan diverse plichten om bepaalde informatie te geven aan het bevoegd gezag. Op de nieuwe pagina Procedure melden en verstrekken van informatie kunt u zien welke procedure-eisen er gelden.

Meetsystemen luchtemissies
Een bedrijf stelt de emissie vanuit industriële bronnen naar de lucht vast door deze te (laten) meten. Daar zijn verschillende systemen voor. Het bedrijf of de meetinstantie meet de emissie direct in het emissiekanaal. Als dit niet mogelijk is, neemt de meetinstantie een afgasmonster uit het emissiekanaal en analyseert deze daarbuiten. Op de pagina Meetsystemen luchtemissies leest u hier meer over.

 
     

 

 

 

Volg ons via onderstaande kanalen

Bron: aan de slag met de omgevingswet 31-03-2022