VNG-inbreng VTH: interbestuurlijk programma en verbeterplan

Voor het commissiedebat over toezicht en handhaving op 9 maart heeft de VNG de Kamerleden namens gemeenten enkele punten meegegeven. In onze brief gaan we onder meer in op het interbestuurlijk programma om het VTH-stelsel te verbeteren en ons 8-puntenverbeterplan. 

Interbestuurlijk programma 

De complexiteit in de fysieke leefomgeving is fors toegenomen. Daarom zet de VNG in op structurele verbeteringen van het huidige VTH-stelsel. Wij zijn dan ook positief dat er een interbestuurlijk programma komt om de gezamenlijke opgaves vanuit het rijk, provincies, gemeenten en omgevingsdiensten op te pakken. 

VNG 8-puntenverbeterplan 

Ook hebben we de Kamerleden geïnformeerd over de 8 prioriteiten waarmee wij de komende tijd met het rijk en de andere partners in het stelsel aan de slag willen. Deze prioriteiten zijn de doorvertaling van de aanbevelingen van de commissie-Van Aartsen, de rapporten voor de evaluatie VTH-stelsel en die van de Algemene Rekenkamer en het CCV. 

Meer informatie

Bron: VNG 10-03-2022