Woonbond pleit voor APK huurwoningen

Ik pleit al jaren voor een vierjaarlijkse APK voor woninginstallaties bij risicowoningen: oude woningen, de kamermarkt, en het goedkoopste deel van de huur- en koopsector. Mijn opvolger bij de Woonbond Zeno Winkels pleitte in Kassa op 12 maart jl. voor een APK bij huurwoningen. Goed idee?

Winkels denkt bij de APK vooral aan problemen als vocht/schimmel, tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid en loden leidingen. Die komen in de huursector, zowel in de commerciële huur als bij corporaties, veel vaker voor dan de meeste mensen denken.

Een periodieke APK is met name geschikt om problemen op te treden die zich in de tijd snel kunnen ontwikkelen. Denk aan een cv-ketel die niet onderhouden wordt en daardoor slechter gaat verbranden. Of een ventilatie installatie die vervuild is waardoor vertrekken niet goed meer geventileerd worden. Of een elektrische installatie die door ondeskundige aanpassingen gevaarlijk geworden is.

Brandveiligheid is ook zeker een thema dat bij zo’n periodieke APK kan worden meegenomen. Ondeskundige verbouwingen kunnen vluchtwegen minder bruikbaar maken of de kans op brandoverslag vergroten. Vluchtwegen kunnen geblokkeerd worden door huisraad, brandwerende deuren permanent opengezet worden met een kratje bier (gezien in een studentenhuis).

Maar veel vochtproblemen worden veroorzaakt door een structureel probleem, bv. een koudebrug. Die hoef je maar één keer op te sporen. Neem daarna de oorzaak weg, in combinatie met de verduurzaming van de woningen en het probleem is definitief opgelost. Bij een lekkage wil je geen vier jaar wachten op het vaststellen van de oorzaak tot de eerstkomende APK.

Per saldo hebben huurders er groot belang bij dat er snel een wettelijk verplichte APK komt voor risicowoningen. Overig de precieze invulling gaan we het daarna wel hebben..

Bekijk hier de uitzending van Kassa

Als huurder kan je ook een onderhoudsprocedure starten bij een ernstig gebrek aan je woning. Lees hier een toelichting van de Huurcommissie.

Meer over de APK: dossier APK woninginstallaties

Bron: Woonbond 23-03-2022