Antwoorden op Kamervragen over besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft de Eerste Kamer antwoord op vragen over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen. De vragen zijn gesteld door leden van de fracties van PvdA, CDA, GroenLinks en D66 in de Eerste Kamer.

Bron: Rijksoverheid 19-04-2022