Financiën Wet Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten

De VNG heeft een notitie opgesteld waarin de actuele stand van zaken wordt weergegeven over een aantal onderwerpen die te maken hebben met de impact van de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) op de gemeentelijke financiën.

De notitie gaat in op het ‘artikel-2 onderzoek’ naar de financiële effecten van de invoering van de Wkb en vertelt meer over de afspraak die is gemaakt over de compensatie voor de invoeringskosten en structurele effecten van de Wkb voor gemeenten. Daarnaast gaat de notitie in op het belang van monitoring van de effecten van de stelselwijziging.

Meer informatie

Bron: VNG 15-04-2022