Nieuwsbrief april 2022

‘Richtlijnen zijn zeer nuttig, ook voor het voeren van een gesprek’

‘Reden voor ons om ons te laten certificeren is het laten beoordelen van het werk wat we met passie doen; het goed onderhouden van monumentale gebouwen. Met de certificering heeft een onafhankelijke auditor ons werk van planvorming tot begeleiding van restauratiewerken kunnen beoordelen en heeft deze ons werk als goed beoordeeld. En daar zijn we als team trots op’, aldus bouwkundig adviseur en molenaar Anne Wieringa. Lees verder.

‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

‘Erfgoed draagt in belangrijke mate bij aan het welbevinden van mensen’, stelde wethouder Huib van Olden vast, in ’s-Hertogenbosch onder andere verantwoordelijk voor het cultureel erfgoed van de stad. ‘En omdat mensen verduurzaming ook belangrijk vinden, en steeds meer oog krijgen voor de toekomst van onze aarde, moeten we onze monumenten ook verduurzamen. In een prachtig voorbeeld daarvan heet ik u namens de gemeente van harte welkom: het Groot Tuighuis’. Lees verder.

Verduurzaming brandweerkazerne Dirk

Kort na de zomer verzorgt ERM opnieuw een praktijkbijeenkomst over verduurzaming. Dan is de oudste, nog in functie zijnde brandweerkazerne Dirk, aan de Honthorstraat in Amsterdam, de hoofdrolspeler. Dit rijksmonument, in de stijl van het Rijksmuseum, wordt met veel zorg gerestaureerd en gemoderniseerd door koninklijke Woudenberg. Zo worden mooie gemetselde muren met ornamenten van achter een stuclaag vandaag gehaald.

Houd de website in de gaten voor de datum!

ERM op de Monumentenbeurs

ERM verzorgt een stand en een aantal lezingen op de Monumentenbeurs, van 17 tot en met 19 mei a.s. in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De stand is gelijk rechts na de ingang te vinden en maakt onderdeel uit van een ‘duurzaamheidsstraat’ die eindigt bij het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Lees verder.

Afscheidsbijeenkomst Walter de Koning

Donderdag 12 april werd op een zeer feestelijke wijze afscheid genomen van Walter de Koning. Omringd door heel vertegenwoordigers uit het enorme netwerk dat hij voor ERM in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, en voorzien van een groot aantal cadeaus, luisterde hij naar afscheidswoorden van ERM-voorzitter Jacques Monasch en van CCvD-voorzitter Rob van Hees. Deze laatste benadrukte onder andere de bouw van een groot aantal richtlijnen, met inmiddels een aanzienlijk bestand aan gecertificeerde bedrijven en de uitrol van ERM richting het groene en het roerend erfgoed. Sanne de Koning (directeur-bestuurder Monumentenwacht Noord-Brabant) keek daarna vooruit, naar de opgaven die er voor ERM de komende jaren liggen, met name de verduurzaming. Lees verder.

Zonnepanelen, installaties en monumenten, wat kan, wat kan niet?

Natuurlijk willen eigenaren van monumenten ook zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen. Maar hoe behoud je dan de cultuurhistorische waarden van het pand? Welk beleid kun je daarvoor als overheid ontwikkelen? Het Platform Monumententoezicht kwam na twee jaar eindelijk weer fysiek bijeen om, deze keer, over dit onderwerp het gesprek te voeren. Met een voorbeeld van een gemeentelijke praktijk, een kijkje in de keuken van de rijksoverheid, een toelichting op technische consequenties en een vooruitblik hoe straks met deze materie kan worden omgegaan wanneer de Omgevingswet is ingevoerd. Lees verder.

Bron: Stichting ERM 21-04-2022