Probabilistische kwantificering van de veiligheid van bestaande breedplaatvloeren

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft TNO onderzoek uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van de bestaande voorraad breedplaatvloeren in Nederland. Over de achtergronden van dit rapport vindt u meer informatie in de brief aan de Tweede Kamer van 12 april 2022

Bron: Rijksoverheid 21-04-2022

Thema's: Bouwtechniek