Aanbiedingsbrief bij voorhang Subsidieregeling proefprojecten ANWkb

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de ontwerpregeling houdende wijziging van de Subsidieregeling proefprojecten ANWkb

PDF document Download:Aanbiedingsbrief bij voorhang Subsidieregeling proefprojecten ANWkb (81.92 KB) PDF document Download:Ontwerp Subsidieregeling proefprojecten ANWkb (51.71 KB)
Wijziging van de Subsidieregeling proefprojecten ANWkb in verband met de verlenging van de aanvraagtermijn voor een subsidie en aanpassing van de vervaldatum van die regeling.
PDF document Download:Beslisnota bij voorhang Subsidieregeling proefprojecten ANWkb (116.35 KB)
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Bron: Rijksoverheid 02-05-2022