Deelnemers expertmeetings Omgevingswet & begroting gezocht!

Om nog één keer voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te kijken naar de financiële impact van de stelselwijziging voor gemeenten, organiseren wij in interbestuurlijk verband een aantal expertbijeenkomsten op de belangrijkste impactgebieden.

Om nog één keer voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te kijken naar de financiële impact van de stelselwijziging voor gemeenten, organiseren wij in interbestuurlijk verband een aantal expertbijeenkomsten op de belangrijkste impactgebieden. Voor deze expertbijeenkomsten zoeken wij gemeentelijke expertise van alle soorten en maten. Wilt u meepraten over de effecten, en de beelden over impact bij jouw gemeente een plaats geven in deze onderzoeken, meldt u dan aan via deze pagina. De gevraagde inzet is beperkt, het betreft één of twee sessies (2 uur) en een korte voorbereidingstijd per onderwerp. Schroom niet en meldt u aan!

Bron: VNG 24-05-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet