Kamerbrief over motie recreatiewoningen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de neveneffecten van de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (recreatiewoningen), naar aanleiding van de motie over recreatiewoningen, ingediend door het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP).

PDF document Download: Kamerbrief over motie recreatiewoningen (141.71 KB) PDF document Download:Effecten wijziging Bor permanente bewoning recreatiewoningen (3.84 MB)
Onderzoek naar de effecten van de voorgenomen wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en wat de mogelijke oplossingsrichtingen zijn voor eventuele negatieve gevolgen. De wijziging ging over het wel of niet toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen te versoepelen, mede om de druk op de woningmarkt te verlichten.

Bron: Rijksoverheid 23-05-2022