Watermist en geen veiligheidsvluchtroute

In een nieuw te bouwen woontoren komen alle woningen uit in de kern van het gebouw waarin zich de liften en een enkel besloten trappenhuis bevinden. De woningen worden voorzien van een lagedruk watermistsprinklerinstallatie. De vraag is of een enkel besloten trappenhuis in combinatie met de watermist, een gelijkwaardige mate van veiligheid biedt als is beoogd met de prestatievoorschriften waarin een veiligheidsvluchtroute of twee onafhankelijke besloten vluchttrappenhuizen zijn vereist.

Voor het bouwen van een woontoren van 50 meter hoog is het traject voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen ingezet. De toren bestaat uit een commerciële plint op de begane grond met daarboven 14 woonlagen. De indeling van de woontoren in appartementen is zodanig dat er maximaal 8 appartementen per bouwlaag kunnen komen, deels bestaande uit maisonnettes. De woningtoegangsdeuren, de deuren naar het liftportaal en de deur naar het trappenhuis worden uitgevoerd in rookklasse R200. Alle deuren zijn zelfsluitend, waarbij de woningtoegangsdeuren voorzien worden van een vrijloopdranger.

Vluchtroute
In het ontwerp is een enkel en inpandig trappenhuis voorzien als vluchtroute. Een enkele vluchtroute is volgens het Bouwbesluit 2012 weliswaar toegestaan volgens de prestatie-eisen, maar uitsluitend als die voert door een trappenhuis waardoor een veiligheidsvluchtroute voert (veiligheidstrappenhuis). In dit geval is een besloten trappenhuis voorzien dat niet via een niet-besloten ruimte bereikbaar is.

Gelijkwaardige oplossing
De brandveiligheidsadviseur heeft een voorstel gedaan voor een mogelijke gelijkwaardige oplossing. Dit voorstel betreft de toepassing van een lagedruk watermistsprinklerinstallatie in de woningen in combinatie met een besloten trappenhuis waardoor een extra beschermde vluchtroute voert in plaats van een volgens de prestatie-eisen vereiste veiligheidsvluchtroute.

Het bevoegd gezag is van mening dat onvoldoende is onderbouwd dat er een gelijkwaardige mate van brandveiligheid is, als beoogd is met de voorschriften van Bouwbesluit 2012.

Advies
De Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB) adviseert in deze casus als volgt over de toepassing van de bouwvoorschriften:

1. Is toepassing van de lagedruk watermistinstallatie in combinatie met een enkele extra beschermde vluchtroute in dit voorstel als gelijkwaardig te zien aan een veiligheidsvluchtroute?

Nee, de brandveiligheidsadviseur heeft onvoldoende onderbouwd wat het effect van de toepassing van de watermistinstallatie is op de rookverspreiding naar het trappenhuis. Bij de onderbouwing van de gelijkwaardige oplossing zou bij de verschillende brandscenario’s in ieder geval rekening moeten worden gehouden met de faalmechanismen die kunnen optreden.

2. Is toepassing van de lagedruk watermistinstallatie in dit voorstel gelijkwaardig te zien als vervanging van de tweede onafhankelijk benodigde vluchtroute?

Nee, zie verder de motivering in het antwoord op vraag 1.

ATGB-advies 2112: Watermist en geen veiligheidsvluchtroute, 3 november 2021, www.atgb.nl

Bron: Brandveilig.com 17-05-2022

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid