Aanbiedingsbrief antwoorden nadere vragen Eerste Kamer over inwerkingtreding Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de antwoorden op nadere vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

PDF document Download:Aanbiedingsbrief antwoorden nadere vragen Eerste Kamer over inwerkingtreding Omgevingswet (76.62 KB) PDF document Download:Antwoorden op nadere vragen Eerste Kamer over inwerkingtreding Omgevingswet (883.34 KB)
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op nadere vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Eerste Kamer hebben deze vragen gesteld.
PDF document Download:Verslag Terugkoppelmoment DSO-werkplaatsen van 20 mei 2022 (125.58 KB)
Verslag van een overleg met het bedrijfsleven over vragen en bevindingen uit de werkplaatsen Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Bron: Rijksoverheid 07-06-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet