Kamerbrief over kritische tijdslijn Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de kritieke tijdlijn inzake inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

PDF document Download:Kamerbrief over kritische tijdslijn Omgevingswet (299.85 KB) PDF document Download:Beslisnota bij Kamerbrief over kritische tijdslijn Omgevingswet (262.81 KB)
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Bron: Rijksoverheid 27-06-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet