Kamerbrief over tussenrapportage DSO Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de tussenrapportage ten aanzien van de Quick Scan Go Live DSO-LV van Deloitte aan. Een afschrift van deze brief en het rapport zijn ook aan de Tweede Kamer gezonden.

PDF document Download:Kamerbrief over tussenrapportage DSO Omgevingswet (121.7 KB) PDF document Download:Tussenrapportage DSO LV - Quick Scan maatregelen opzet (1.7 MB)
Het onderzoek betreft een analyse op de opzet en het bestaan van de beheersmaatregelen inzake de Landelijke Voorziening van het DSO (DSO-LV) en de maatregelen die zijn opgenomen in de ‘Bestuurlijke reactie op advies AcICT

Bron: Rijksoverheid 20-06-2022