Nieuwsbrief Implementatie 23 juni 2022

Volgende week debat Eerste Kamer over Omgevingswet  

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft met de Eerste Kamer overleg gehad over de Omgevingswet. Met name over de benodigde duidelijkheid en zorgvuldigheid voor de uitvoeringspraktijk om de wet op 1 januari 2023 in werking te laten treden. De Kamer onderschrijft het belang van deze duidelijkheid. Volgende week dinsdag zal er een kort debat met de minister en de Eerste Kamer plaatsvinden.

Lees meer in het nieuwsbericht op de website.

Integrale staalkaarten omgevingsplan beschikbaar  

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de eerste geïntegreerde versie van alle staalkaarten beschikbaar. Deze versie bestaat uit een geactualiseerd casco waarin ook alle eerder gepubliceerde staalkaarten, inclusief nieuwe voorbeeldregels over het transformatiegebied, zijn opgenomen. Deze publicatie laat zien hoe een omgevingsplan er na inwerkingtreding van de Omgevingswet uit kan zien. Lees meer op de website van de VNG hierover.

Meld u aan voor de Aandeslag-Trofee 2022!  

Het is tijd om met uw project of plan mee te dingen naar de Aandeslag-Trofee! Heeft u een project of plan met een duidelijk probleemoplossend karakter, meld u dan uiterlijk 16 september 2022 aan voor de trofee. Vorig jaar won de gemeente Hengelo met 'Een omgevingsplan in 10 dagen'. Bent u wellicht dit jaar de winnaar die ervaringen kan delen met collega's in het land? We zetten uw inspanningen en leermomenten graag in de etalage!

Meedoen is net zo leuk als winnen - dus ga die uitdaging aan en meld uw project aan. Laat zien waar u staat bij de voorbereiding op de Omgevingswet en hoe en wat u heeft geleerd door concreet aan de slag te gaan. Lees meer op de webpagina van de Aandeslag-Trofee over de criteria.

Pak deze kans: volg de zomerwebinars!  

Doe meer kennis op deze zomer en volg de komende tijd ons brede aanbod aan webinars. Een kans om te leren van relevante praktijkervaringen uit het land. De webinars in juni en juli kunt u online live volgen. En de meeste webinars kunt u later terugkijken op het moment dat het u het beste uitkomt. Enkele webinars staan nu al online.

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Nieuwe versie geïnstalleerd 

Op 1 juni 2022 is een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd. Versie PI-22.4 bevat onder meer een nieuwe service om te kunnen zoeken naar ingediende verzoeken en veranderingen in de algemene set indieningsvereisten. Dit zijn algemene vragen die initiatiefnemers beantwoorden als ze een aanvraag indienen in het Omgevingsloket, waarmee ze onder meer informatie geven over hun project, contactgegevens en eventuele participatie.
Ook zijn er technische veranderingen om de toegankelijkheid en de beveiliging van het DSO te verbeteren. Meer informatie over de nieuwe versie leest u in de releasenotes bij release PI-22.4.

Vanaf 3 juni weer inloggen met twee-factor-authenticatie bij Omgevingsloket

Vanaf deze datum logt u weer in met twee-factor-authenticatie op de oefenomgeving van het Omgevingsloket (pre-productieomgeving). Dit doet u als u inlogt met een Omgevingsloket-ID. Voor deze extra beveiligingsstap moet u opnieuw de QR-code scannen. Ook als u dit eerder heeft gedaan. Meer hierover leest u op de pagina Inloggen met Omgevingsloket-ID in het Omgevingsloket

Oefenen  

Zomers oefenaanbod

De zomerperiode is een ideale tijd om uw oefenvaardigheden te vergroten en de basis van het Omgevingsloket in de vingers te krijgen. De klikdemo's gaan daarom ook gewoon door. Ook zijn er nog steeds functiegerichte sessies te volgen. In deze sessies zoomen we in op de dagelijkse praktijk van medewerkers Klantcontactcentrum, medewerkers Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en medewerkers Planvorming (beleidscyclus). Kijk op de website voor de data en geef u snel op. 

Werkplaatsen

Uiteraard kunt u zich ook nog aanmelden voor de werkplaatsen Implementatie Omgevingswet. Check snel de website voor beschikbare data.

Spreekuren

Elke dinsdag behandelen onze experts tijdens het Spreekuur Omgevingswet in anderhalf uur (van 13.00 tot 14.30 uur) inhoudelijke onderwerpen en kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), toepasbare regels, participatie of de bruidsschat.

In het spreekuur van dinsdag 28 juni komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • 13.00-13.45 uur: muteren van de bruidsschat voor bouwactiviteiten. Hoe werkt dat en hoe doet u dat? 
  • 13.45 - 14.30 uur: wat is een goede aanpak om te gaan oefenen in het 3e kwartaal van 2022?

Bijeenkomsten agenda  

Reminder: Werkplaatsen Lessons Learned 30 juni

Heeft u zich al aangemeld voor de online sessie Lessons Learned Werkplaatsen Omgevingswet op 30 juni? We hebben 8 werkplaatsen van de VNG, Geonovum en het programma Aan de slag met de Omgevingswet voor u in de aanbieding.
Hierin delen deelnemers ervaringen over implementatievraagstukken uit de praktijk. U hoort op welke manier onze experts hen op weg hebben geholpen. Én ze maken u wellicht enthousiast om zelf een werkplaats te volgen. U kunt zich nog steeds aanmelden voor de online sessie op donderdag 30 juni van 10.00 tot 12.00 uur.  

Evenementenagenda

Kijk voor meer informatie in onze online evenementenagenda over de juni- en juli-webinars, klikdemo's, functiegerichte sessies, werkplaatsen, spreekuren en (online) bijeenkomsten van bijvoorbeeld VNG, Geonovum en de Commissie m.e.r.. 

EVENEMENTENAGENDA

Nieuw op iplo.nl  

Ruimtelijke bouwactiviteit in het DSO

Voor de ruimtelijke bouwactiviteiten uit de bruidsschat is in het Omgevingsloket 1 formulier voor vergunningaanvragen beschikbaar. Een initiatiefnemer kan met dit formulier een vergunning aanvragen voor meerdere bouwwerken tegelijkertijd. U kunt als gemeente de toepasbare regels voor dit formulier zelf aanpassen. Meer hierover leest u op de nieuwe pagina Ruimtelijke bouwactiviteit in het DSO.

Aanvragen voor Omgevingswet in het Omgevingsloket

Initiatiefnemers kunnen in het Omgevingsloket controleren of ze een idee mogen uitvoeren of direct een vergunning kunnen aanvragen. Sommige activiteiten of werkzaamheden vinden initiatiefnemers niet terug in het Omgevingsloket. Op de pagina Aanvragen voor Omgevingswet in het Omgevingsloket leest u welke uitzonderingen er zijn.

Nieuw overzicht met veranderingen werkzaamheden DSO

Er is een nieuw overzicht met veranderingen in werkzaamheden, trefwoorden en gerelateerde werkzaamheden in het DSO. In het overzicht ziet u alle veranderingen die zijn doorgevoerd in mei. U kunt dit overzicht gebruiken als u toepasbare regels maakt en daarvoor werkzaamheden en activiteiten koppelt.

IPLO Nieuws

Zie ook de nieuwsbrief IPLO Nieuws van juni 2022.

Bron: aan de slag met de Omgevingswet 23-06-2022