Nieuwsbrief Implementatie 9 juni 2022

Eerste Kamer wil mondeling overleg over invoeringsdatum Omgevingswet  

De Eerste Kamer heeft besloten om vooralsnog geen datum vast te stellen voor het debat over het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. In plaats daarvan is op 21 juni 2022 een mondeling overleg gepland met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over dit onderwerp.

Tijdens de commissievergadering op 7 juni 2022 bleek dat er nog vragen leven over het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO. Daarnaast wacht de Eerste Kamer onder meer op een tussenrapportage van Deloitte over het DSO.

Meer hierover leest u in het nieuwsbericht.

Omgevingswet in beeld in juni en juli 2022  

In juni en juli brengt het programma Aan de slag met de Omgevingswet met een aantal webinars de Omgevingswet in beeld. In deze fase van het programma blijft het delen van kennis en praktijkervaringen het meest relevant. Door in juni en juli een nieuw en breed aanbod van webinars aan te bieden, komt deze informatie voor iedereen beschikbaar. Deze webinars kunt u online volgen. De meeste webinars kunt u later terugkijken op het moment dat het u het beste uitkomt.

Met de webinars willen we kennis delen en antwoord geven op vragen van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen, bedrijven en rijkspartijen.

Release productieversie bruidsschat op DSO-LV  

Zoals eerder aangekondigd, wordt de productieversie van de bruidsschat geladen op de oefenomgeving (preproductie-omgeving) van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Dit is alleen mogelijk als de oefenomgeving eerst wordt geleegd.

Lees verder in het nieuwsbericht.

Bijeenkomsten handreikingen kostenverhaal  

Wie een woning, bedrijfspand of ander gebouw bouwt of verbouwt, moet hiervoor in veel gevallen een bijdrage betalen aan de lokale overheid. Deze bijdrage is onder meer voor de kosten van het opstellen van plannen, het aanleggen van openbare voorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Dat heet kostenverhaal. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Grondbedrijven (VvG) 3 interactieve bijeenkomsten over de instrumenten voor het kostenverhaal onder de Omgevingswet.

Meer hierover leest u in het nieuwsbericht.

TPOD Projectbesluit ter consultatie  

Het concept van een nieuwe versie van het Toepassingsprofiel (TPOD) Projectbesluit ligt nog tot en met 20 juni 2022 voor ter consultatie. Een toepassingsprofiel is een standaard die wordt gebruikt om documenten digitaal te ontsluiten in de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB) en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het profiel zorgt ervoor dat juridische regels aan werkingsgebieden zijn gekoppeld en dat u via annotaties het document kan verrijken met aanvullende kenmerken. Zo is op een kaart te zien welke regels waar gelden en kunt u filteren op kenmerken. De nieuwe versie van het toepassingsprofiel biedt onder meer de technische mogelijkheid om met het projectbesluit 1 of meer omgevingsplannen te wijzigen.

Meer informatie over de consultatie is te vinden op Consultaties Standaarden Omgevingswet op de website van Geonovum.

Oefenen  

Zomers Oefenaanbod

Heeft u in de zomerperiode tijd en zin om uw oefenvaardigheden te vergroten? De klikdemo's om de basis van het Omgevingsloket in de vingers te krijgen, gaan gewoon door. Ook zijn er nog steeds functiegerichte sessies te volgen. In deze sessies zoomen we in op de dagelijkse praktijk van medewerkers Klantcontactcentrum, medewerkers Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en medewerkers Planvorming (beleidscyclus). Kijk op de website voor de data en geef u snel op.

Werkplaatsen

Ook voor de werkplaatsen Implementatie Omgevingswet kunt u zich nog aanmelden. Check snel de website!

Spreekuren

Elke dinsdag behandelen onze experts tijdens het Spreekuur Omgevingswet in anderhalf uur (van 13.00 tot 14.30 uur) inhoudelijke onderwerpen en kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), toepasbare regels, participatie of de bruidsschat.

In het spreekuur van dinsdag 14 juni komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • 13.00-13.45 uur: De nieuwe bruidsschat. Welke veranderingen zijn er doorgevoerd?
  • ​13.45-14.30 uur: Van preproductie naar productie. Welke acties moet u doorvoeren en wat moet u instellen om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet?

Bijeenkomsten agenda  

Werkplaatsen Lessons Learned 30 juni

Heeft u interesse in de ervaringen en resultaten van verschillende werkplaatsen van de VNG, Geonovum en het programma Aan de slag met de Omgevingswet? U kunt zich nu aanmelden voor de online sessie op donderdag 30 juni van 10.00 tot 12.00 uur. Aan de hand van verschillende implementatievraagstukken uit de praktijk ziet u op welke manier de deelnemers op weg zijn geholpen..

Herinnering: Inspiratiedag verplaatst naar 27 september
\

De Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet die stond gepland voor donderdag 9 juni is verplaatst naar dinsdag 27 september. U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier op onze website. Had u zich al aangemeld voor 9 juni? Dan vragen we u om zich opnieuw aan te melden voor 27 september. We zien u graag live in Spant! Bussum.

Evenementenagenda

Kijk voor meer informatie over de juni- en juli-webinars, klikdemo's, functiegerichte sessies, werkplaatsen, spreekuren en (online) bijeenkomsten van bijvoorbeeld VNG, Geonovum en de Commissie m.e.r. in onze evenementenagenda. 

EVENEMENTENAGENDA

 Nieuw op iplo.nl  

Pagina Factsheets vernieuwd

De pagina Factsheets Technieken voor beperking luchtemissie is geüpdatet en vernieuwd. De factsheets geven een overzicht van de milieu- en financiële aspecten van de emissiebeperkende technieken die bij veel industriële processen worden gebruikt. Het kan beslissers in de industrie helpen bij het kiezen van geschikte maatregelen. Op de pagina vindt u ook de Nederlandse en Engelse versie van het rapport Luchtemissiebeperkende technieken - Handreiking dat is opgesteld door TAUW.

IPLO Nieuws
Zie ook de nieuwsbrief IPLO NIeuws van juni 2022.

Bron: aan de slag met de Omgevingswet 10-06-2022