Startsymposium Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

Voor wie: partijen die betrokken zijn bij besluitvorming en uitvoering van bouwkwaliteit, bevoegd gezag en bouw- en woningtoezicht.

Vanaf 1 januari 2023 werken we in Nederland met een nieuw stelsel van toezicht op de bouw. Het betekent ook dat de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw nu volop aan de slag is, om samen met alle betrokken partijen goed vorm te geven aan nieuwe taken en samenwerking voor de kwaliteitsborging in de bouw.

De TloKB nodigt u daarom uit om op 11 oktober 2022 samen te komen denken, doen, werken en vooruitzien naar 1 januari en verder.

Noteer de datum vast in uw agenda. Meer informatie en aanmeldmogelijkheid volgt binnenkort

Bron: Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw 13-06-2022